Wat kan ik met leefstijlen in de Buitenruimte?

Nederland is het land van de bestemmingsplannen, waarin we gedetailleerd vastleggen welke functies er op een plek thuishoren. Maar een locatie is meer dan zijn toegewezen bestemming. Ieder gebied heeft zijn eigen unieke kwaliteiten. Een goede ontsluiting per openbaar vervoer, nabijheid van het strand, de dynamiek van een stadscentrum of juist de rust van een wandelroute door de natuur. Deze kwaliteiten spreken verschillende doelgroepen aan.

De uitdaging is grip krijgen op de wensen van de doelgroep, zodat de juiste functies zich ontwikkelen op de juiste locaties. Voor wie bouwen we? Voor wie is deze locatie aantrekkelijk? Welke activiteiten passen bij dit gebied? Leefstijlgericht werken biedt hierbij de uitkomst.

Inrichting

Binnen een woonwijk wonen meerdere bewoners die uiteenlopende voorkeuren hebben ten aanzien van de inrichting, het beheer en gebruik van de openbare ruimte. Dit kan onvrede  veroorzaken bij de bewoners als de openbare ruimte niet aansluit op hun voorkeuren. Met als gevolg dat bewoners gaan verhuizen. De leefstijlgerichte werkwijze kan hierbij helpen door in kaart te brengen welk soort bewoners in de wijk wonen. Hierdoor kan er gericht gekeken worden wat voor soort maatregelen genomen moeten worden om de bewoners tevreden te houden.

Communicatie

Als organisatie is het vaak belangrijk om bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk de bewoners te benaderen. Dit kan op verschillende manieren, zo kan je bijvoorbeeld een standaard bericht maken die naar alle bewoners wordt gestuurd. De bewoners in de wijk hebben zelf bepaalde voorkeuren hoe ze ergens op de hoogte worden gebracht. Als het niet op die manier gaat, dan is de kans groot dat er tegengeluiden gaan ontstaan tegenover de nieuwe ontwikkelingen. De leefstijlgerichte werkwijze kan hiervoor een oplossing bieden, door iedere bewoner anders te benaderen.

Beter Buiten

Het leefstijlgericht werken in de openbare ruimte heeft op een paar punten grote voordelen voor uw organisatie. Hieronder beschrijven we ze:

 1. Efficiëntere inzet van beheers- en inrichtingsbudget
  Door de verschillende leefstijlen in een wijk, hebben de bewoners verschillende wensen aan de buitenruimte. Door aan te passen aan hun wensen, kan het budget soms wel eens lager uitpakken dan nu is vastgelegd.
 2. Toename bewonerstevredenheid
  Het inspelen op de wensen van de bewoners zorgt ervoor dat de bewonerstevredenheid sterk stijgt. Mede door een goede communicatie en inrichting die inspeelt op de wensen van de leefstijl, wordt de wijk aantrekkelijker om in te wonen.
 3. Aansluiting tussen vastgoed en openbare ruimte
  Burgers kiezen vaak een woning die aansluit op hun leefstijl, de openbare ruimte sluit hier meestal niet aan. Door de leefstijlgerichte aanpak gaat de openbare ruimte geleidelijk aansluiten op de woningtype en de wensen van de bewoners.

Toepassing leefstijlen

Aan het begin van de leefstijlgerichte werkwijze starten wij met een Quick Scan. Op basis van kwantitatieve data en een locatiebezoek analyseren de leefstijlspecialisten van Waterpas de openbare ruimte. Er wordt gekeken naar inrichting, beheer en gebruik, en de relatie met de aanwezige leefstijlgroepen. Het resultaat van de Quick Scan is het uitgangspunt voor het vervolgtraject, de vervolgstappen kunnen bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Uitzetten vragenlijst: bewoners en maatschappelijk middenveld
 • Monitoren tevredenheid
 • Workshop buitenruimte: bewoners
 • Workshop buitenruimte: maatschappelijk middenveld
 • Workshop binnentuinen
 • Toetsen & afstemmen: inrichtingsplan openbare ruimte & binnentuinen
 • Toetsen & afstemmen: vormgeving & functionaliteit bouwblokken
 • Second Opinion beheer
 • Leefstijl gestuurde aanpak buitenruimte
 • Plan van Aanpak vastgoed
 • Communicatie handleiding

Meer te weten komen over de leefstijlgerichte werkwijze? Neem contact op met Ruud van Eck: 06-415 61 078 of mail naar r.vaneck@waterpas.nl. Kijk ook eens op onze website: www.beterbuitenmetwaterpas.nl voor meer informatie over de leefstijlen.

Je paspoort ligt klaar voor dit voorjaar!

Jouw voorkeuren voor de buitenruimte

Elk jaar weer de mooiste reizen willen maken naar exotische of  juist avontuurlijke landen. Wat nou als je dat gevoel naar jouw wijk kan brengen?

Iedereen heeft een andere voorkeur voor zijn buitenruimte. De één wil een gezellige buitenruimte en de ander juist een rustige. Deze voorkeuren hebben wij vertaald naar de vier leefstijlen. Wij onderscheiden de rode, gele, groene en blauwe leefstijl.

Wil je weten hoe jij de buitenruimte het best ingericht wilt hebben? Dan hebben wij voor jou het perfecte paspoort, de leefstijlenpaspoort!

Achter komen wat je eigen leefstijl is, doe de test: www.beterbuitenmetwaterpas.nl

Wil je ons  leefstijlenpaspoort bemachtigen, laat dan hieronder je e-mail achter.

 

Is uw organisatie al Beter Buiten Proof!

Beheer en inrichting op basis van leefstijlen loont

Allerlei soorten mensen hebben verschillende wensen, houdingen, karakters en opvattingen. Deze diversiteit is te vatten onder de noemer ‘leefstijlen’. Hieruit hebben wij een leefstijlenmodel ontwikkeld, waarin vier leefstijlengroepen onderscheiden worden: rood, geel, blauw en groen.

Aan de hand van deze leefstijlen zorgen wij ervoor dat uw buitenruimte optimaal beheerd en ingericht wordt, die voldoet aan de eisen van bewoners. Om dit te bereiken toetsen wij de openbare ruimte aan de volgende thema’s: Beheer, Inrichting, Gebruik, Participatie en Communicatie. Dit zorgt ervoor dat u niet alleen kosten bespaart, maar de tevredenheid van bewoners stijgt ook in uw gemeente.

“Door zowel de inrichting als het beheer van de openbare ruimte af te stemmen op de leefstijl van haar gebruikers, kan de tevredenheid verhoogd worden tegen lagere beheerkosten, Dat is waar Beter Buiten voor staat!”

Om ons doel te behalen en voor elkaar te krijgen hebben wij voor u een stappenplan uitgewerkt, die uw organisatie binnen 1 jaar Beter Buiten Proof maakt!

Wilt uw gemeente ook Beter Buiten Proof worden en  meer weten over onze benadering? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden binnen uw gemeente. Bel hiervoor Ruud van Eck 06 – 41 56 10 78 of stuur een mail naar beterbuiten@waterpas.nl

Uw buitenruimte Terreur-Proof?

Het thema veiligheid heeft de afgelopen jaren een prominentere rol gekregen bij het ontwerpen van de openbare ruimte. De terroristische dreiging is een van de oorzaken hiervan. De fysieke maatregelen die gemeenten tegenwoordig treffen staan haaks op het gebruik en de programmering van de openbare ruimte.

Een recent voorbeeld zijn de anti-terreurhekken die de gemeente Rotterdam in de Witte de Withstraat wil plaatsen. Het doel van deze hekken is voorkomen dat terroristen kunnen inrijden op de bezoekers van deze populaire straat. Ondernemers in en bewoners van de straat vrezen dat de maatregelen een negatief effect hebben op het straatbeeld en de bereikbaarheid.

Vraag is hoe we ons kunnen beschermen tegen aanslagen zonder het beeld van de stad te verpesten?

De leefstijlenbenadering kan in het ontwerpproces een positieve bijdrage leveren aan het kiezen van breed gedragen maatregelen. Dit zijn maatregelen die de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte versterken. Op basis van leefstijlen data kan een eerste inzicht verkregen worden in de belangen die er spelen. Deze wensen geven in het ontwerpproces de kaders aan. Met fysieke maatregelen kan binnen deze kaders ingespeeld worden op de wensen van de doelgroep. Het resultaat hiervan is dat er een balans wordt gevonden in het tegemoetkomen aan de verschillende belangen die er spelen.

Meer weten over deze benadering? Zie: www.beterbuitenmetwaterpas.nl of bel Ruud van Eck via 06 – 41 56 10 78


Naast veiligheid hebben wij de leefstijlen ook gebruikt met betrekking tot de thema’s: recreatie, herbestemming bestaand vastgoed, parken, materialen, vergrijzing, water, objecten, ruimtelijke structuur en spelen. Meer informatie hierover? Zie: http://beterbuitenmetwaterpas.nl/werkvelden/

Leefstijlen workshop in het Archeon

Leefstijlen, waar denk je aan? Een mooie auto? Mooi in pak? Of juist doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg?  Hierover hebben we een workshop gehouden voor de gemeente Westland in het Archeon. En wat is nou leuker om terug te gaan in de geschiedenis om te bekijken hoe de mens toen leefde. Zo kan je de Prehistorie bekijken, de Romeinse tijd beleven en de Middeleeuwen ontdekken. Een betere plek om het over leefstijlen te hebben bestaat er niet!

Workshop Archeon

Back to the Future

Op 13 november zijn wij door de gemeente Westland uitgenodigd om een workshop te houden in het Archeon. Waar zij een heel apart en passend thema hebben bedacht, namelijk Back to the Future. Bij aankomst zijn wij vriendelijk onthaald in een Romeinse herberg met een koffie en een lekkere muffin. Nadat we de koffie en de muffin hadden opgegeten zijn we naar onze zaal gegaan om de workshop klaar te zetten. Het was nagenoeg geen normale zaal, maar een echt Middeleeuws klooster wat indrukwekkender was dan we dachten. Vervolgens was het onze taak om de medewerkers van de gemeente Westland door middel van een pitch te overtuigen om onze workshop te volgen. Wat nog best wel pittig was om tegen bijna tweehonderd mensen te pitchen.

Leefstijlen

En toen was het onze taak om een heel interessante workshop te houden over leefstijlen. Deze workshop is onderverdeeld in drie rondes. Waar de medewerkers van de gemeente Westland informatie kregen over de leefstijlen en konden knutselen aan de leefstijlen moodboard. Uit onze presentatie hebben wij ze geïnformeerd wat de leefstijlen zijn en hoe je hiermee de openbare ruimte beter kan inrichten en beheren. Na de presentatie mochten ze aan de slag met de moodboards van de vier verschillende leefstijlen. Hierbij hadden ze verschillende inrichtingselementen in handen om vervolgens te kijken welke elementen bij welke leefstijlen hoorden. Dit was voor de meeste medewerkers nog best wel een lastige klus, omdat sommige inrichtingselementen raakvlakken hadden met meerdere leefstijlen.

Westlandse druiven

Al met al is iedereen met een blij gezicht en een kleine traan naar een andere workshop gegaan. Dus onze taak voor vandaag was goed gelukt. In de meeste gevallen wilden ze zelfs nog terugkomen voor meer informatie. Het was een geslaagde dag die afgesloten werd met een leuk gedicht en een echt lekkere winter barbecue. Voor ons had de gemeente Westland zelfs nog een extra bedankje door ons echte Westlandse druiven mee te geven en een lekkere wijn.

Heeft uw gemeente ook zin in een workshop over leefstijlen of wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden binnen uw gemeente.
Bel hiervoor Ruud van Eck 06 41 56 10 78 of stuur een mail naar beterbuiten@waterpas.nl

Het Rendement van Schoon congres

SchoonBeter Buiten, het buitenruimte concept van Waterpas Civiel Adviesbureau, is maandag 20 november aanwezig op het congres ‘Het Rendement van Schoon’ dat wordt georganiseerd door NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en de NVRD.

Het thema van dit jaar is ‘Schoon is de norm’.

Tijdens dit congres staat Waterpas op het inspiratieplein om u alles te vertellen over hoe de juiste afstemming tussen beheer, inrichting en gebruik van de buitenruimte bijdraagt aan tevreden gebruikers / bewoners. Komt u ook langs? Dan kunnen we u gelijk aangeven welke leefstijl / kleur u heeft en hoe u daar in relatie met de buitenruimte uw communicatie en inrichting op aan kan passen!

Kon u helaas niet komen? Speel dan hier het Beter Buitenspel en u komt ook gelijk achter uw leefstijl / kleur :-). Zie https://waterpas.newpenguins.nl/site/

Leefstijlgericht inrichten en beheren winkelcentra

FVH Facility B.V. heeft het Beter Buitenteam gevraagd een presentatie te geven op de Provada 2017 over het toepassen van de leefstijlenmethodiek in winkelcentra. Hiervoor zijn observaties verricht om het huidige beheerniveau van de winkelgebieden te bepalen, zijn enquêtes afgenomen onder bezoekers en ondernemers en heeft SAMR de leefstijlen data geografisch vertaald naar de dominante leefstijl in de wijk waarin het winkelcentrum is gelegen.

Winkelcentra_leefstijl_provada1

In samenwerking met NLschoon is een onderzoek gedaan naar klanttevredenheid en de beleving van schoon. Uit dit onderzoek blijkt dat investeren in het beheer van winkelgebieden impact heeft op de tevredenheid van bezoekers. Zo draagt beheer dat aansluit op de klantverwachting bij aan de klanttevredenheid en helpt de leefstijlbenadering om hierop aan te sluiten.

De relatie tussen de waardering en beleving van schoon (tevreden winkelend publiek):

 1. Beheer dat aansluit op de klantverwachting draagt bij aan tevredenheid
 2. Een benadering vanuit leefstijlen helpt hierbij om te sturen
 3. Een goed functionerend winkelcentrum heeft voor een tevreden klant een compleet verhaal nodig: programma, architectuur, inrichting, bereikbaarheid, routes en bronpunten, beheer, gastheerschap etc.

This slideshow requires JavaScript.

Wat betekent dit voor uw winkelgebied? Vanuit de analyse zien wij dat dit hele concrete impact en verbeterpunten voor de inrichting & beheer van uw winkelgebied. Voor de winkelgebieden Rijswijk en Etten-Leur hebben wij dit reeds toegepast. Zie verdere info op http://beterbuitenmetwaterpas.nl/projecten/rijswijk-wonen/ 

Meer weten? Bel Ruud van Eck 06 41 56 10 78 of stuur een mail naar beterbuiten@waterpas.nl 

Workshop Beter Buiten bij Jong Onroerend Goed Den Haag

Op 12 november was Waterpas te gast bij (JOH) Jong Onroerend Goed Den Haag. JOH is een netwerk van jonge vastgoed professionals in en rond Den Haag. Waterpas was door JOH gevraagd om een presentatie en workshop te geven over de Beter Buiten methodiek.

De leden van JOH kregen toelichting over de theoretische basis van de leefstijlen en hoe leefstijlen gebruikt kunnen worden om het vastgoed en de openbare ruimte aan te laten sluiten op de wensen van de gebruiker. Hiermee kunnen potentiele kopers en huurders van vastgoed nog beter getriggerd worden om juist dat specifieke vastgoed te willen kopen of huren.

Naast de toelichting over de connectie van leefstijlen en inrichtingsvraagstukken kregen de leden van JOH ook inzicht in welke communicatiestrategieën het meest doeltreffend zijn bij het informeren / betrekken van de gebruiker in het planvormingsproces.

Ook benieuwd naar de mogelijkheden van onze methodiek voor uw bedrijf. Neem contact met ons op en we kijken wat voor interactieve sessie samen kunnen aanbieden. Bel hiervoor met Willem van der Grinten via 010 2657560. Of mail naar grinten@waterpas.nl

Dag van de openbare ruimte een succes!

Het zit er weer op en wat een succes was het, de dag van de openbare ruimte.  Samen met Verheij Integrale groenzorg  stond Waterpas op de beurs. Met 5110 geregistreerde bezoekers  kunnen we constateren dat het een geslaagde 2 daagse beurs was.

Waarom stond Waterpas op de beurs? 
In opdracht van Verheij en woningcorporatie Stadlander ontwikkelt Waterpas volgens het Beter Buiten beheer systematiek ruim 140 locaties! Om onze samenwerking toe te lichten waren wij uitgenodigd om op de beurs uit te leggen wat Beter Buiten inhield. Was u toevallig niet op de beurs of heeft u ons gemist? Zie hier een uitleg naar wat Beter Buiten inhoud en wat dit voor u kan betekenen: https://beterbuiten.wordpress.com/

Behalve het kort toelichten hebben wij ook nog een interactieve workshop gehouden. Middels een kort spel kwamen de deelnemers er zelf achter wat voor leefstijl bij hun past en wat dit nu inhield voor het beheer in hun gemeente.

Nieuwsgierig naar uw leefstijl?
Via 7 korte vragen kun ook u erachter komen welke leefstijl bij u hoort: http://waterpas.newpenguins.nl/ 

Mocht u nieuwsgierig zijn naar wat Beter Buiten u te bieden heeft?
Schroom niet en neem contact op met Ruud van Eck Of Willem van de Grinten
Eck@waterpas.nl
06 41 56 10 78

Algemeen nummer: 010-26 57 560

leefstijlgericht beheren

Het beheer van de openbare ruimte is een hoofdpijndossier voor veel gemeenten en woningbouwcorporaties. De tevredenheid van bewoners moet geborgd worden, terwijl budgetten onder druk staan.

Soms kiest men ervoor om ‘stiekem’, stapsgewijs, het beheerniveau over het gehele areaal te verlagen. Het resultaat is onvermijdelijk: ontevredenheid bij bewoners, de beheerder heeft wat uit te leggen!

Diversiteit als uitgangspunt
Het openbaar areaal bestaat uit diverse elementen, waaronder infrastructuur, groen en objecten. Deze elementen vinden we in verschillende buurten, met verschillende bewoners, en dus… verschillende wensen en behoeften. De leefstijlbenadering van Beter Buiten biedt grip op deze verschillende wensen en behoeften, vanuit de 4 ‘kleuren’ van het BSR model.

dossier 3 1

Het BSR model, zoals ontwikkeld door Smart Agent Market Response

Meten is weten
In de zomer van 2014 heeft Waterpas in samenwerking met Smart Agent Market Response een kwantitatief onderzoek uitgezet naar de relatie tussen leefstijl en beheerverwachting. Aan meer dan 1000 respondenten werd gevraagd hun beheerverwachting aan te geven.

In andere woorden: ‘Welke vorm van beheer spreekt u het meest aan?’. De beelden die hierbij gepresenteerd werden, zijn afkomstig uit de CROW beeldmethodiek en geven een herkenbaar beeld van de dagelijkse praktijk in de openbare ruimte.

leefstijlen CROW

De leefstijl gerelateerde voorkeuren ten aanzien van beheerniveaus.

Uit de antwoorden van de respondenten bleek dat er samenhang bestaat tussen de leefstijl van de respondent en zijn wensen ten aanzien van het beheer van openbaar gebied.

De rode groep, die vaak gezien wordt als creatief en dynamisch, bleek het meest tolerant ten aanzien van zwerfvuil, graffiti en beplakking.

Voor de blauwe groep, getypeerd door een zakelijke instelling en behoefte aan controle, was zwerfvuil juist een groot bezwaar: afval naast de container of overvolle prullenbakken worden gezien als onacceptabel. Ook een goede staat van stoepen en wegen wordt door de blauwe groep als zeer belangrijk ervaren, evenals bij de groene groep.

Nieuwe uitgangspunten, nieuwe aanpak
Hoewel het uitgangspunt ‘heel en veilig’ uiteraard gewaarborgd dient te worden, blijkt uit ons onderzoek dat er een grote diversiteit bestaat in de beheerverwachtingen van de vier leefstijlgroepen. Het afstemmen van beheer op de leefstijl van gebruikers leidt daarmee tot een hogere tevredenheid en een efficiënte inzet van het beheerbudget.

Daarbij biedt productgerichte differentiatie nieuwe kansen, bijvoorbeeld: de prullenbakken onderhouden we op B niveau, om een nette uitstraling te borgen, maar in de groenstroken tolereren we verwildering tot op niveau C. Afhankelijk van de aanwezige leefstijlgroepen kan hiermee de juiste balans bereikt worden tussen budget en behoefte.

Weten welke kansen er liggen binnen uw areaal? Mail ons op beterbuiten@waterpas.nl.