Beheer openbare ruimte op basis van leefstijlen en tevredenheid

 

De openbare ruimte staat onder druk. Budgetten worden gekort. Dit leidt bij gemeenten, woningcorporaties en gebiedsbeheerders tot bezuinigingen op één van de kerntaken: het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Het is dan zaak om het budget zo efficiënt mogelijk in te zetten, zonder dat dit resulteert in ontevreden bewoners of verloedering.

Is er een methodiek die tevredenheid van bewoners koppelt aan het efficiënt inzetten van het beheerbudget? Uit onderzoek is gebleken dat elke leefstijl de inrichting en het beheer van de openbare ruimte op een andere wijze waardeert. Om de “leefstijlbenadering” te kunnen vertalen naar een concrete en werkbare methodiek voor het beheer van de openbare ruimte, hebben wij de leefstijlen gekoppeld aan de CROW beeldkwaliteit. Door een juiste differentiatie in beheerniveaus toe te passen kan de tevredenheid onder gebruikers verhoogd worden en een efficiëntere inzet van het beheerbudget worden bereikt. Deze methodiek is ook uitermate geschikt voor het toepassen van bewonersparticipatie bij inrichtings-, renovatie- en beheerprojecten in de openbare ruimte. Verheij Integrale groenzorg, Waterpas Civiel adviesbureau en Smart agent hebben de handen ineengeslagen en voegen leefstijlonderzoek, planvorming én realisatie samen in dit concept.

Interactieve Presentatie & praktijkcase
Aan de hand van een actuele praktijksituatie in de openbare ruimte presenteren Willem van der Grinten (Waterpas Civiel) en Wilco Boender (Verheij Integrale groenzorg) het “Leefstijl gericht ontwikkelen en beheren van de openbare ruimte”. Wij verwelkomen u graag bij deze inspirerende en interactieve presentatie over de ontwikkelde methodiek en de praktische toepassing hiervan in een project. Interesse voor deze presentatie? Tijdens het registreren voor uw beurstoegangsbewijs komt u automatisch ‘langs’ de pagina waarop u zich kunt aanmelden voor de sessies. Ook zijn wij te vinden op stand: 1.910. 
Zaal: Berkenzaal
Datum: Donderdag 8 oktober
Tijd: 15.00 uur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *