De stad moet bieden wat mensen vragen

Het wonen in (hoog)stedelijk gebied wint aan populariteit. Huizenprijzen stijgen stadscentra, ‘gentrificiation’ is inmiddels zo’n wijdversprijd begrip dat het in de brugklas al aan bod komt bij aardrijkskunde – vanzelfsprekend mijn favoriete vak-.

Hans Hugo Smit (Platform31) stelt dat deze populariteit meer richting zou moeten geven aan beleid. Afnemende bevolkingsgroei en toenemende mondigheid van de burger zijn aanleidingen om minder vast te houden aan strakke regels en richtlijnen, en meer ruimte te bieden aan wensen en initiatieven van de ‘nieuwe’ én ‘oude’ stedelingen.

Een interessant betoog, te lezen op Gebiedsontwikkeling.nu 🙂 Klik hier

…dan moet de stad wel bieden wat deze mensen vragen. Dat betekent echt niet altijd één-op-één doen wat ‘de consument’ wil. Maar identificeren wat voor burger, klant of consument van waarde is moet wel startpunt van handelen zijn, en niet bestaande regelgeving en gewoontes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *