Een lesje vanuit de geschiedenis: De speeltuinen van Amerika

spelen jaren zestigSpeeltuintjes, in diverse vormen en maten, zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Maar ooit, niet eens zo lang geleden, was dat anders. Pas eind negentiende eeuw kwam er langzaam ruimte en interesse voor spelende kinderen in het openbaar areaal. De ‘Playground movement’, die de ontwikkeling van speeltuinen stimuleerde, hoopte hiermee de fysieke en mentale ontwikkeling en gezondheid van de jeugd te bevorderen. Het idee dat spelen een constructieve bijdrage kan leveren aan ‘een positieve karakter ontwikkeling’, en dat de behoefte om te spelen bijna net zo sterk is als honger of de behoefte aan seks, nam daarbij een belangrijke rol in.

bart smit blunderHet ‘spelen’ was in die tijd nog erge sekse gericht. Jongens moesten ‘oefenen’ om een sterke man en leider te worden, meisjes speelden om zich te ontwikkelen tot een degelijke vrouw. Speciale recreatie programma’s, om dit te bevorderen, werden georganiseerd in de beginperiode van de Playground Movement.

Het gender geörienteerd spelen is een kwestie die ook nu nog de gemoederen bezig houdt, veelal met betrekking tot ‘binnen spelen’. Velen herinneren zich nog discussies rondom meisjes met kleine roze stofzuigers en jongens met grote zwarte neppistolen in de reclamefolders van speelgoed giganten.

De lobby voor speelruimte werd in het begin van de twintigste eeuw gerund door notabelen. Langzaam maar zeker groeide het idee dat recreatie voor arbeiders en hun kinderen essentieel was voor het behoud van gezonde werknemers, waarmee de mogelijkheid tot buitenspelen ook een economisch belang vertegenwoordigde. Ook in onze tijd is dit een belangrijk onderwerp, waar bij gebiedsontwikkelingen nog geregeld over gediscussieerd wordt: Hoeveel ruimte is er nou echt nodig voor speelveldjes, en hoe richten we deze in? Ruimte voor spelen betekent een groter onuitgeefbaar areaal. Dat kost geld. Iets waar ontwikkelaars zich per definitie zorgen over maken.

Zo zien we maar weer: Thema’s van 100 jaar geleden zijn vandaag de dag nog zeer actueel. Ook nu staan er diverse organisaties op die het belang van buitenspelen onderstrepen, en bang zijn dat ruimte voor kinderen wordt ‘wegbezuinigd’ in nieuwbouw plannen.

Hoe het verder ging met de ontwikkeling van speeltuintjes in Amerika? Dat lees je in dit artikel op infed.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *