Groener = gezonder? Deel 2

Ik ben bezig met een ontdekkingstocht door de (semi) wetenschappelijke literatuur, op zoek naar het antwoord op de volgende vraag: leidt een groenere stad tot gezondere mensen?

Volgens het rapport Groen, gezond en productief, opgesteld door KPMG, resulteert een groenere omgeving in minder depressies en een verminderde kans op obesitas, met lagere kosten voor zorg en ziekteverzuim tot gevolg.

De wetenschappers stellen dat de gezondheidseffecten op twee terreinen heel duidelijk zijn. Zo zou een toename in groen in de wijk leiden tot minder depressies en angststoornissen bij bewoners. Ten tweede helpt meer groen bij de preventie van overgewicht (onder andere in relatie tot diabetes).

spelen gras

Op basis van schattingen, wetenschappelijke ideeën en statistieken is een prognose gemaakt van het effect van 10 procent extra groen in een wijk. De testcase daarvoor was Bos en Lommer, gelegen in Amsterdam Nieuw West. De cijfers schetsen een zeer positief beeld: In 2014 zou het aantal depressieve patiënten in deze wijk na 10 procent meer groen met ongeveer 130 zijn afgenomen en de kosten van verzuim en zorg zouden als gevolg daarvan jaarlijks 800.000 euro lager uitvallen.

Wie investeert in meer groen in met name stedelijke gebieden wordt daarvoor op meerdere fronten beloond. De omgeving wordt groener, en wellicht aangenamer, en daarnaast is er een positief effect op de gezondheid van de bewoners omdat zij zich prettiger voelen en/of meer gaan bewegen. Via deze weg leidt het investeren in meer groen dan ook tot lagere kosten van zorg en ziekteverzuim.

Toch moeten wij als planners en ontwerpers kritisch blijven. Hoewel uit eerdere onderzoeken blijkt dat kinderen in groene woonomgevingen  15% meer buiten spelen, en jongens die meer buitenspelen hebben een lagere kans om obesitas te krijgen, is het planten van een paar bomen of het inzaaien van gras geen garantie voor succes.

Kwaliteit van groengebieden zou mijns inziens niet ondergeschikt mogen worden aan de kwantiteit, en daar zit hem de crux. Niet alleen het aanleggen van groen in de stedelijke omgeving is een ingewikkelde opgave, ook het beheer er van. Voordat we kiezen voor méér groen, moeten we vaststellen wat de functie van dit groen moet zijn, en hoe dit te onderhouden.

Bestuurlijke integratie is daarbij essentieel. Sociaal maatschappelijke instellingen en diverse afdelingen van de gemeenten moeten samen het ambitieniveau en het gewenste resultaat vaststellen. Pas daarna kunnen aanpassingen in de openbare ruimte worden doorgevoerd, eventueel ondersteund door sociale programma’s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *