Het Waterplein: Gaaf of gevaarlijk?

Dat waterberging een steeds grotere rol krijgt in de openbare ruimte, beschreven we al eens op onze blog. Maar, in welke vorm? Daarvoor zijn vele opties. Bijvoorbeeld dit Waterplein.

waterplein 4

Maar, wordt dit wel door iedereen gewaardeerd? Wat zijn de gevaren van zo’n oplossing? Zeer kleine kinderen zouden natuurlijk kunnen vallen en verdrinken, maar een groter gevaar schuilt in de waterkwaliteit. Het regenwater wat opgevangen wordt kan gemakkelijk vervuilen, waardoor de kwaliteit afneemt.

“Afstromend regenwater is afvalwater en géén speelwater. Water van bedriegertjes is wel speelwater, maar géén drinkwater.” -STOWA/RIONED

De kwaliteit van het water in fonteinen en wadi’s is door Heleen de Man aan een uitgebreid onderzoek onderworpen, waarop zij gepromoveerd is. Haar conclusie is dat een groot deel van de fonteinen en ‘bedriegertjes’een slechte waterkwaliteit heeft, waardoor het is af te raden om kinderen hierin te laten spelen. Verder bleek dat alle onderzochte wadi’s een slechte waterkwaliteit hebben, waardoor zo’n 10% van de kinderen die hierin speelt er ziek van wordt.

Om de waterkwaliteit in de openbare ruimte te verbeteren doet zij een aantal aanbevelingen:

• Vul reservoirs van bedriegertjes en fonteinen met drinkwater.
• Zorg voor eenvoudige maar regelmatige desinfectie.
• Voorkom op locaties waar fonteinen in oppervlaktewater staan verontreiniging door
riooloverstorten.

Tevens roept het onderzoek op tot meer bewustwording bij burgers. Aan beheerders de taak om bewoners te informeren over de risico’s van spelen of zwemmen in fonteinen en wadi’s. De confronterende boodschap: ‘..het water dat na hevige regen enige tijd in de openbare ruimte aanwezig is (zoals water op straat en in wadi’s), is verontreinigd. De kwaliteit van dit water is vergelijkbaar met verdund rioolwater.’ Het volledige onderzoek is hier te downloaden. 

Persoonlijk ben ik van mening dat informeren noodzaak is, zeker wanneer we vaker waterberging toepassen in de vorm van wadi’s, speelvijvers, waterpleinen en retentievijvers. Maar juist het toepassen van dergelijke waterbergingsoplossingen is wat mij betreft noodzakelijk, en ook zeer gewenst. Uit onze Beter Buiten onderzoeken blijkt dat dergelijke oplossingen hoog gewaardeerd worden in veel wijken. Waterelementen kunnen een waardevolle afwisseling bieden in het publieke domein.

wadi 2 wadi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *