Hoe beheer kan bijdragen aan sociale veiligheid

Zitelementen, zichtlijnen, vuilcontainers, verlichtingsmasten, hekwerken. Deze zaken worden vaak in verband gebracht met sociale veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte. Maar vaak ligt de focus daarbij op inrichtingsvormen, terwijl ook beheer een grote bijdrage kan leveren aan de sociale veiligheid en het welbevinden van bezoekers in de openbare ruimte.

Het initiatief ‘Project for Public Spaces’ publiceerde hier een verkennend artikel over, met betrekking tot het beheer van publieke parken.

park-1

De kern: Vervuiling en schade voorkomen, voorkomt vervuiling en schade. Een klassieke gedachte, die ook gevat wordt in het zogenaamde ‘broken window effect‘, en volgens het artikel centraal zou kunnen staan in de beheerstrategie. Hierbij worden een aantal maatregelen aangestipt:

  • Voldoende aanwezigheid van toezichthouders, in uniform.
  • Makkelijke mogelijkheden voor contact met de beheerder
  • Snelle bestrijding van graffiti.
  • Voldoende verlichting om vandalisme te voorkomen.
  • Betrek bewoners bij tweejaarlijkse opruimacties.

Heldere uitgangspunten, waar op het eerste oog weinig op af te dingen valt. Toch vraag ik mij af of dit de manier is waarop wij naar beheer moeten kijken.

prikken

Volgens mij moet beheer meer zijn dan patrouilleren en schade bestrijden. Beheer zou in eerste instantie een positieve ondertoon moeten hebben, namelijk het bijdragen aan een woonomgeving waar men wíl zijn, en waar mensen zélf verantwoordelijkheid voor willen nemen. Daarom moet beheer worden afgestemd op de behoeften van de gebruiker, in plaats van uitsluitend te worden ingezet om het gedrag van deze gebruikers in te dammen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *