leefstijlgericht beheren

Het beheer van de openbare ruimte is een hoofdpijndossier voor veel gemeenten en woningbouwcorporaties. De tevredenheid van bewoners moet geborgd worden, terwijl budgetten onder druk staan.

Soms kiest men ervoor om ‘stiekem’, stapsgewijs, het beheerniveau over het gehele areaal te verlagen. Het resultaat is onvermijdelijk: ontevredenheid bij bewoners, de beheerder heeft wat uit te leggen!

Diversiteit als uitgangspunt
Het openbaar areaal bestaat uit diverse elementen, waaronder infrastructuur, groen en objecten. Deze elementen vinden we in verschillende buurten, met verschillende bewoners, en dus… verschillende wensen en behoeften. De leefstijlbenadering van Beter Buiten biedt grip op deze verschillende wensen en behoeften, vanuit de 4 ‘kleuren’ van het BSR model.

dossier 3 1

Het BSR model, zoals ontwikkeld door Smart Agent Market Response

Meten is weten
In de zomer van 2014 heeft Waterpas in samenwerking met Smart Agent Market Response een kwantitatief onderzoek uitgezet naar de relatie tussen leefstijl en beheerverwachting. Aan meer dan 1000 respondenten werd gevraagd hun beheerverwachting aan te geven.

In andere woorden: ‘Welke vorm van beheer spreekt u het meest aan?’. De beelden die hierbij gepresenteerd werden, zijn afkomstig uit de CROW beeldmethodiek en geven een herkenbaar beeld van de dagelijkse praktijk in de openbare ruimte.

leefstijlen CROW

De leefstijl gerelateerde voorkeuren ten aanzien van beheerniveaus.

Uit de antwoorden van de respondenten bleek dat er samenhang bestaat tussen de leefstijl van de respondent en zijn wensen ten aanzien van het beheer van openbaar gebied.

De rode groep, die vaak gezien wordt als creatief en dynamisch, bleek het meest tolerant ten aanzien van zwerfvuil, graffiti en beplakking.

Voor de blauwe groep, getypeerd door een zakelijke instelling en behoefte aan controle, was zwerfvuil juist een groot bezwaar: afval naast de container of overvolle prullenbakken worden gezien als onacceptabel. Ook een goede staat van stoepen en wegen wordt door de blauwe groep als zeer belangrijk ervaren, evenals bij de groene groep.

Nieuwe uitgangspunten, nieuwe aanpak
Hoewel het uitgangspunt ‘heel en veilig’ uiteraard gewaarborgd dient te worden, blijkt uit ons onderzoek dat er een grote diversiteit bestaat in de beheerverwachtingen van de vier leefstijlgroepen. Het afstemmen van beheer op de leefstijl van gebruikers leidt daarmee tot een hogere tevredenheid en een efficiënte inzet van het beheerbudget.

Daarbij biedt productgerichte differentiatie nieuwe kansen, bijvoorbeeld: de prullenbakken onderhouden we op B niveau, om een nette uitstraling te borgen, maar in de groenstroken tolereren we verwildering tot op niveau C. Afhankelijk van de aanwezige leefstijlgroepen kan hiermee de juiste balans bereikt worden tussen budget en behoefte.

Weten welke kansen er liggen binnen uw areaal? Mail ons op beterbuiten@waterpas.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *