Wie behaagt de haag?

figuurtje openbare ruimte

Veel gemeenten worstelen met een bezuinigingsopgave in de openbare ruimte. Om de kosten te verlagen zijn er een aantal opties:

  • Het uitgeven van openbaar gebied (verkleinen openbare ruimte);
  • Het verlagen van de beheerniveaus;
  • Het aanpassen van de inrichting;
  • Het introduceren van participatievormen in beheer.

Het aanpassen van de inrichting kan op vele manieren: minder objecten, andere beplantingsvormen, onderhoudsarme objecten of spelen met de ratio groen-verharding. Voor de hand ligt het verwijderen van intensief beheerde elementen, zoals hagen en heesters. Eerder bleek uit onderzoek van Beter Buiten al dat minder dan 10% van onze respondenten heesters waardeert in de openbare ruimte. Dus: Weg ermee?! (…)

hagen 1 hagen 2

Op die vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Wel is het belangrijk dat er per (deel)gebied een bewuste keuze gemaakt wordt. Investeren we in de entrees van onze wijken, of behouden we waardevolle groenelementen op buurtniveau? Bovenstaande plaatjes maken duidelijk dat beide opties van waarde kunnen zijn. De ambitie van de gemeente én de wensen van bewoners moeten leidend zijn in het keuzeproces.

Maar kan het dan niet anders? Jawel! Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 8 tot 30% van de bewoners (afhankelijk van de leefstijl) bereid is om zelf de heggen in zijn buurt of straat te snoeien. Hierin liggen dus kansen voor participatie en zelfbeheer, waarmee het beheerbudget efficiënter kan worden ingezet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *