Uw buitenruimte Terreur-Proof?

Het thema veiligheid heeft de afgelopen jaren een prominentere rol gekregen bij het ontwerpen van de openbare ruimte. De terroristische dreiging is een van de oorzaken hiervan. De fysieke maatregelen die gemeenten tegenwoordig treffen staan haaks op het gebruik en de programmering van de openbare ruimte.

Een recent voorbeeld zijn de anti-terreurhekken die de gemeente Rotterdam in de Witte de Withstraat wil plaatsen. Het doel van deze hekken is voorkomen dat terroristen kunnen inrijden op de bezoekers van deze populaire straat. Ondernemers in en bewoners van de straat vrezen dat de maatregelen een negatief effect hebben op het straatbeeld en de bereikbaarheid.

Vraag is hoe we ons kunnen beschermen tegen aanslagen zonder het beeld van de stad te verpesten?

De leefstijlenbenadering kan in het ontwerpproces een positieve bijdrage leveren aan het kiezen van breed gedragen maatregelen. Dit zijn maatregelen die de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte versterken. Op basis van leefstijlen data kan een eerste inzicht verkregen worden in de belangen die er spelen. Deze wensen geven in het ontwerpproces de kaders aan. Met fysieke maatregelen kan binnen deze kaders ingespeeld worden op de wensen van de doelgroep. Het resultaat hiervan is dat er een balans wordt gevonden in het tegemoetkomen aan de verschillende belangen die er spelen.

Meer weten over deze benadering? Zie: www.beterbuitenmetwaterpas.nl of bel Ruud van Eck via 06 – 41 56 10 78


Naast veiligheid hebben wij de leefstijlen ook gebruikt met betrekking tot de thema’s: recreatie, herbestemming bestaand vastgoed, parken, materialen, vergrijzing, water, objecten, ruimtelijke structuur en spelen. Meer informatie hierover? Zie: http://beterbuitenmetwaterpas.nl/werkvelden/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *