Het Rendement van Schoon congres

SchoonBeter Buiten, het buitenruimte concept van Waterpas Civiel Adviesbureau, is maandag 20 november aanwezig op het congres ‘Het Rendement van Schoon’ dat wordt georganiseerd door NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en de NVRD.

Het thema van dit jaar is ‘Schoon is de norm’.

Tijdens dit congres staat Waterpas op het inspiratieplein om u alles te vertellen over hoe de juiste afstemming tussen beheer, inrichting en gebruik van de buitenruimte bijdraagt aan tevreden gebruikers / bewoners. Komt u ook langs? Dan kunnen we u gelijk aangeven welke leefstijl / kleur u heeft en hoe u daar in relatie met de buitenruimte uw communicatie en inrichting op aan kan passen!

Kon u helaas niet komen? Speel dan hier het Beter Buitenspel en u komt ook gelijk achter uw leefstijl / kleur :-). Zie https://waterpas.newpenguins.nl/site/

Leefstijlgericht inrichten en beheren winkelcentra

FVH Facility B.V. heeft het Beter Buitenteam gevraagd een presentatie te geven op de Provada 2017 over het toepassen van de leefstijlenmethodiek in winkelcentra. Hiervoor zijn observaties verricht om het huidige beheerniveau van de winkelgebieden te bepalen, zijn enquêtes afgenomen onder bezoekers en ondernemers en heeft SAMR de leefstijlen data geografisch vertaald naar de dominante leefstijl in de wijk waarin het winkelcentrum is gelegen.

Winkelcentra_leefstijl_provada1

In samenwerking met NLschoon is een onderzoek gedaan naar klanttevredenheid en de beleving van schoon. Uit dit onderzoek blijkt dat investeren in het beheer van winkelgebieden impact heeft op de tevredenheid van bezoekers. Zo draagt beheer dat aansluit op de klantverwachting bij aan de klanttevredenheid en helpt de leefstijlbenadering om hierop aan te sluiten.

De relatie tussen de waardering en beleving van schoon (tevreden winkelend publiek):

  1. Beheer dat aansluit op de klantverwachting draagt bij aan tevredenheid
  2. Een benadering vanuit leefstijlen helpt hierbij om te sturen
  3. Een goed functionerend winkelcentrum heeft voor een tevreden klant een compleet verhaal nodig: programma, architectuur, inrichting, bereikbaarheid, routes en bronpunten, beheer, gastheerschap etc.

This slideshow requires JavaScript.

Wat betekent dit voor uw winkelgebied? Vanuit de analyse zien wij dat dit hele concrete impact en verbeterpunten voor de inrichting & beheer van uw winkelgebied. Voor de winkelgebieden Rijswijk en Etten-Leur hebben wij dit reeds toegepast. Zie verdere info op http://beterbuitenmetwaterpas.nl/projecten/rijswijk-wonen/ 

Meer weten? Bel Ruud van Eck 06 41 56 10 78 of stuur een mail naar beterbuiten@waterpas.nl