Leefstijlgericht communiceren

Het beheren en inrichten van de openbare ruimte gaat verder dan schoffelen, beplanten en prullenbakken plaatsen. Ook op het vlak van organisatie en communicatie is er veel te winnen met het oog op efficiëntie, tevredenheid en resultaat. Steeds vaker worden bewoners betrokken bij het inrichten en beheren van openbaar gebied, in uiteenlopende participatie vormen.

Maar lang niet altijd wordt in de communicatie de beoogde doelgroep bereikt. Hoe dat komt? Omdat de doelgroep divers is, en om diversiteit in de benadering vraagt.

Samen met Bureau Buhrs en Smart Agent Market Response vertalen wij de vier leefstijlen uit het BSR model naar een treffende communicatie- en participatie strategie. We introduceren je graag in onze belevingswereld.

dossier 3 2

Communicatie- en participatie behoeften van de vier leefstijlgroepen,
op basis van het BSR model zoals dat ontwikkeld is 
door SAMR.

Stel, je werkt bij de Gemeente en organiseert een brainstormsessie, om samen met bewoners creatieve ideeën te genereren voor de mogelijke herinrichting van een speelpleintje. Je nodigt alle buurtbewoners uit per brief, waarin je netjes vermeldt dat men verwacht wordt in het buurthuis om 16:00 uur op een woensdag middag. Wat gebeurt er dan? Dan schiet je overal nét mis.

BSR communicatieCommuniceren met de verschillende leefstijlgroepen.

De rode doelgroep zal zich aangetrokken voelen tot het vrije, creatieve concept van een brainstormsessie waarin nieuwe ideeën en kansen over tafel vliegen en het eigen initiatief hoog in het vaandel staat. De locatie, het buurthuis, is echter te behoudend voor de rode doelgroep, terwijl ‘geel’ deze sociale omgeving juist waardeert. Het verzenden van een duidelijke, nette brief past bij het communiceren met een overwegend groene doelgroep. Een vrijzinnige brainstorm in groepsverband sluit echter niet aan op de behoefte van de groene doelgroep, die graag gestructureerd, persoonlijk en laagdrempelig benaderd wordt.

Hoe moet het dan wel? Daar is niet één antwoord op. Essentieel is dat men aan het begin van een communicatie traject een aantal vragen stelt:

  • Hoe is mijn doelgroep opgebouwd?
  • Wat is de behoefte van deze doelgroep?
  • Wat wil ik overbrengen?
  • Wat wil ik bereiken?

Als je dat weet kan er  een differentiatie in communicatiemiddelen plaatsvinden. Ook de ‘tone of voice‘ kan worden aangepast aan de doelgroep en het doel van de communicatie. Daarvoor moeten we standaard formats en aanspreekvormen durven loslaten. Dat is in het begin een beetje eng, maar juist door te kiezen voor bijzondere communicatievormen raak je de beoogde doelgroep. Inspiratie nodig? Onderstaande brieven brengen dezelfde boodschap, maar bereiken een andere doelgroep; de ‘blauwe’ brief is proces gericht, zakelijk en overzichtelijk, de ‘rode’ brief nodigt uit tot creativiteit en initiatief. Zo kan het dus ook!

 Brief Blauw - Kiezel
Brief Rood - Kiezel