Leefstijlgericht inrichten

BSRHet inrichten van de openbare ruimte kent vele facetten, waaronder esthetiek, functionaliteit en sociale veiligheid. Om aan te sluiten op de wensen en behoeften van bewoners moet je éérst grip krijgen op die wensen en behoeften. Leefstijlgericht werken, op basis van de vier leefstijlgroepen uit het BSR model, kan daar bij helpen.

Een kwestie van smaak?
Zowel uit kwantitatief onderzoek, als uit de dagelijkse praktijk, blijkt dat de vier leefstijlgroepen (rood, geel, blauw, groen) uiteenlopende voorkeuren hebben ten aanzien van het beheer, het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte.

Met betrekking tot de inrichting geven ‘blauwe’ individuen vaak de voorkeur aan hoogwaardige materialen met een luxe uitstraling. De rode groep stelt creatieve ontwerpen op prijs, die de openbare ruimte een eigenzinnige uitstraling geven. Bij de groene groep staan veiligheid functionaliteit voorop.De extraverte en groepsgeoriënteerde gele groep stelt de sociale functie van de openbare ruimte centraal: speeltoestellen, zitelementen en beplanting moeten uitnodigen tot samenkomst en interactie.

diagram

Kleurrijke kostenplaatjes
Aan die verschillende inrichtingsvoorkeuren hangen ook verschillende prijskaartjes. Over het algemeen geven de rode en blauwe doelgroep de voorkeur aan objecten met een bijzonder ontwerp. Bij blauw speelt ook het gebruik van hoogwaardige materialen een belangrijke rol. Hieraan zijn hoge aanschafkosten verbonden.

Geel en groen zijn eerder tevreden met eenvoudiger objecten, waarbij de functie belangrijker is dan de vorm. De gele doelgroep waardeert inrichtingsvormen die uitnodigen tot gezamenlijkheid, voor de groene doelgroep is ‘degelijkheid’ een sleutelwoord.

Strategisch budget inzet
Een optimale inzet van het budget wordt bereikt door niet alleen de naar de aanschafprijs van het object te kijken, maar óók te differentiëren in de hoeveelheid te plaatsen objecten en het beheerniveau van het openbaar gebied. De juiste afstemming resulteert in een efficiëntere inzet van het beschikbare budget en een verhoging van de tevredenheid.

beterbuiten