Leefstijlgericht participeren

Verschillende leefstijlgroepen hebben verschillende wensen en behoeften. Eerder zijn we ingegaan op de wijze van communiceren met de rode, gele, groene en blauwe doelgroep.

Steeds vaker gaat het in ruimtelijke planvorming niet alleen om communicatie, maar ook om participatie. Participeren kan op vele niveaus en in vele vormen. Door het participatietraject af te stemmen op de beoogde doelgroep wordt het rendement van de inzet verhoogd.

dossier 3 2

Participatiebehoeften van de verschillende leefstijlgroepen,
op basis van het BSR model zoals ontwikkeld door SAMR.

Een voorbeeld: in een rustige woonwijk, waar de saamhorigheid onder bewoners groot is en een actieve buurtvereniging floreert, worden plannen ontwikkeld voor de realisatie van een ondergrondse parkeervoorziening. Daarmee verdwijnen er parkeerplaatsen van het maaiveld, waardoor er ruimte komt voor een nieuwe invulling. De Gemeente wil ideeën verzamelen voor mogelijke invullingen en richt de blik op de bewoners. De wensen en behoeften van bewoners zullen worden meegenomen in het ontwerp traject, maar één ding is duidelijk: uiteindelijk beslist de gemeente over de te realiseren inrichting. Hoe kies je dan de juiste participatievorm?

Een handig hulpmiddel hierbij is de participatieladder.  Een overwegend ‘gele’ buurt vraag om ‘gele’ elementen in het participatietraject, de ladder helpt om het juiste niveau én de vorm van participatie te kiezen.

Beter Buiten hanteert een ladder met zes treden, waarbij de invloed van de burger per tree oploopt. Op de onderste tree staat ‘beheersen’, een schijnvorm van participatie die te allen tijde is af te raden. Helemaal bovenin vinden we ‘meebeslissen’, een intensieve vorm van participatie waarbij het politiek bestuur de beslissingsbevoegdheid overdraagt aan bewoners. Door de treden van deze ladder te koppelen aan de vier leefstijlkleuren, hebben we een tool ontwikkeld die houvast biedt bij het maken van de juiste keuzes.

participatie ladder

De participatiebehoeften verschillen per leefstijlgroep. Waar de groene doelgroep zich prettig voelt bij een laagdrempelige benadering en een reactieve rol, prefereert blauw een zakelijke, gestructureerde aanpak waarbij zij in de stoel van de expert geplaatst worden. En waar rood over het algemeen ruimte zoekt voor individuele creativiteit, zal de gele doelgroep zich prettiger voelen bij een gezamenlijke aanpak.

De boodschap? Er is geen geheim recept voor hét ideale participatietraject. Juist door steeds opnieuw de beoogde doelgroepen te identificeren, de aanpak te differentiëren en helder te zijn over het de scope van een participatietraject, vergroot je de kans van slagen.

Onze participatieladder biedt houvast bij het maken van de juiste keuzes, voor de juiste leefstijlgroep.

Meer weten? Mail naar beterbuiten@waterpas.nl