Wat kan ik met leefstijlen in de Buitenruimte?

Nederland is het land van de bestemmingsplannen, waarin we gedetailleerd vastleggen welke functies er op een plek thuishoren. Maar een locatie is meer dan zijn toegewezen bestemming. Ieder gebied heeft zijn eigen unieke kwaliteiten. Een goede ontsluiting per openbaar vervoer, nabijheid van het strand, de dynamiek van een stadscentrum of juist de rust van een wandelroute door de natuur. Deze kwaliteiten spreken verschillende doelgroepen aan.

De uitdaging is grip krijgen op de wensen van de doelgroep, zodat de juiste functies zich ontwikkelen op de juiste locaties. Voor wie bouwen we? Voor wie is deze locatie aantrekkelijk? Welke activiteiten passen bij dit gebied? Leefstijlgericht werken biedt hierbij de uitkomst.

Inrichting

Binnen een woonwijk wonen meerdere bewoners die uiteenlopende voorkeuren hebben ten aanzien van de inrichting, het beheer en gebruik van de openbare ruimte. Dit kan onvrede  veroorzaken bij de bewoners als de openbare ruimte niet aansluit op hun voorkeuren. Met als gevolg dat bewoners gaan verhuizen. De leefstijlgerichte werkwijze kan hierbij helpen door in kaart te brengen welk soort bewoners in de wijk wonen. Hierdoor kan er gericht gekeken worden wat voor soort maatregelen genomen moeten worden om de bewoners tevreden te houden.

Communicatie

Als organisatie is het vaak belangrijk om bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk de bewoners te benaderen. Dit kan op verschillende manieren, zo kan je bijvoorbeeld een standaard bericht maken die naar alle bewoners wordt gestuurd. De bewoners in de wijk hebben zelf bepaalde voorkeuren hoe ze ergens op de hoogte worden gebracht. Als het niet op die manier gaat, dan is de kans groot dat er tegengeluiden gaan ontstaan tegenover de nieuwe ontwikkelingen. De leefstijlgerichte werkwijze kan hiervoor een oplossing bieden, door iedere bewoner anders te benaderen.

Beter Buiten

Het leefstijlgericht werken in de openbare ruimte heeft op een paar punten grote voordelen voor uw organisatie. Hieronder beschrijven we ze:

 1. Efficiëntere inzet van beheers- en inrichtingsbudget
  Door de verschillende leefstijlen in een wijk, hebben de bewoners verschillende wensen aan de buitenruimte. Door aan te passen aan hun wensen, kan het budget soms wel eens lager uitpakken dan nu is vastgelegd.
 2. Toename bewonerstevredenheid
  Het inspelen op de wensen van de bewoners zorgt ervoor dat de bewonerstevredenheid sterk stijgt. Mede door een goede communicatie en inrichting die inspeelt op de wensen van de leefstijl, wordt de wijk aantrekkelijker om in te wonen.
 3. Aansluiting tussen vastgoed en openbare ruimte
  Burgers kiezen vaak een woning die aansluit op hun leefstijl, de openbare ruimte sluit hier meestal niet aan. Door de leefstijlgerichte aanpak gaat de openbare ruimte geleidelijk aansluiten op de woningtype en de wensen van de bewoners.

Toepassing leefstijlen

Aan het begin van de leefstijlgerichte werkwijze starten wij met een Quick Scan. Op basis van kwantitatieve data en een locatiebezoek analyseren de leefstijlspecialisten van Waterpas de openbare ruimte. Er wordt gekeken naar inrichting, beheer en gebruik, en de relatie met de aanwezige leefstijlgroepen. Het resultaat van de Quick Scan is het uitgangspunt voor het vervolgtraject, de vervolgstappen kunnen bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Uitzetten vragenlijst: bewoners en maatschappelijk middenveld
 • Monitoren tevredenheid
 • Workshop buitenruimte: bewoners
 • Workshop buitenruimte: maatschappelijk middenveld
 • Workshop binnentuinen
 • Toetsen & afstemmen: inrichtingsplan openbare ruimte & binnentuinen
 • Toetsen & afstemmen: vormgeving & functionaliteit bouwblokken
 • Second Opinion beheer
 • Leefstijl gestuurde aanpak buitenruimte
 • Plan van Aanpak vastgoed
 • Communicatie handleiding

Meer te weten komen over de leefstijlgerichte werkwijze? Neem contact op met Ruud van Eck: 06-415 61 078 of mail naar r.vaneck@waterpas.nl. Kijk ook eens op onze website: www.beterbuitenmetwaterpas.nl voor meer informatie over de leefstijlen.

Je paspoort ligt klaar voor dit voorjaar!

Jouw voorkeuren voor de buitenruimte

Elk jaar weer de mooiste reizen willen maken naar exotische of  juist avontuurlijke landen. Wat nou als je dat gevoel naar jouw wijk kan brengen?

Iedereen heeft een andere voorkeur voor zijn buitenruimte. De één wil een gezellige buitenruimte en de ander juist een rustige. Deze voorkeuren hebben wij vertaald naar de vier leefstijlen. Wij onderscheiden de rode, gele, groene en blauwe leefstijl.

Wil je weten hoe jij de buitenruimte het best ingericht wilt hebben? Dan hebben wij voor jou het perfecte paspoort, de leefstijlenpaspoort!

Achter komen wat je eigen leefstijl is, doe de test: www.beterbuitenmetwaterpas.nl

Wil je ons  leefstijlenpaspoort bemachtigen, laat dan hieronder je e-mail achter.

 

Is uw organisatie al Beter Buiten Proof!

Beheer en inrichting op basis van leefstijlen loont

Allerlei soorten mensen hebben verschillende wensen, houdingen, karakters en opvattingen. Deze diversiteit is te vatten onder de noemer ‘leefstijlen’. Hieruit hebben wij een leefstijlenmodel ontwikkeld, waarin vier leefstijlengroepen onderscheiden worden: rood, geel, blauw en groen.

Aan de hand van deze leefstijlen zorgen wij ervoor dat uw buitenruimte optimaal beheerd en ingericht wordt, die voldoet aan de eisen van bewoners. Om dit te bereiken toetsen wij de openbare ruimte aan de volgende thema’s: Beheer, Inrichting, Gebruik, Participatie en Communicatie. Dit zorgt ervoor dat u niet alleen kosten bespaart, maar de tevredenheid van bewoners stijgt ook in uw gemeente.

“Door zowel de inrichting als het beheer van de openbare ruimte af te stemmen op de leefstijl van haar gebruikers, kan de tevredenheid verhoogd worden tegen lagere beheerkosten, Dat is waar Beter Buiten voor staat!”

Om ons doel te behalen en voor elkaar te krijgen hebben wij voor u een stappenplan uitgewerkt, die uw organisatie binnen 1 jaar Beter Buiten Proof maakt!

Wilt uw gemeente ook Beter Buiten Proof worden en  meer weten over onze benadering? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden binnen uw gemeente. Bel hiervoor Ruud van Eck 06 – 41 56 10 78 of stuur een mail naar beterbuiten@waterpas.nl

Uw buitenruimte Terreur-Proof?

Het thema veiligheid heeft de afgelopen jaren een prominentere rol gekregen bij het ontwerpen van de openbare ruimte. De terroristische dreiging is een van de oorzaken hiervan. De fysieke maatregelen die gemeenten tegenwoordig treffen staan haaks op het gebruik en de programmering van de openbare ruimte.

Een recent voorbeeld zijn de anti-terreurhekken die de gemeente Rotterdam in de Witte de Withstraat wil plaatsen. Het doel van deze hekken is voorkomen dat terroristen kunnen inrijden op de bezoekers van deze populaire straat. Ondernemers in en bewoners van de straat vrezen dat de maatregelen een negatief effect hebben op het straatbeeld en de bereikbaarheid.

Vraag is hoe we ons kunnen beschermen tegen aanslagen zonder het beeld van de stad te verpesten?

De leefstijlenbenadering kan in het ontwerpproces een positieve bijdrage leveren aan het kiezen van breed gedragen maatregelen. Dit zijn maatregelen die de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte versterken. Op basis van leefstijlen data kan een eerste inzicht verkregen worden in de belangen die er spelen. Deze wensen geven in het ontwerpproces de kaders aan. Met fysieke maatregelen kan binnen deze kaders ingespeeld worden op de wensen van de doelgroep. Het resultaat hiervan is dat er een balans wordt gevonden in het tegemoetkomen aan de verschillende belangen die er spelen.

Meer weten over deze benadering? Zie: www.beterbuitenmetwaterpas.nl of bel Ruud van Eck via 06 – 41 56 10 78


Naast veiligheid hebben wij de leefstijlen ook gebruikt met betrekking tot de thema’s: recreatie, herbestemming bestaand vastgoed, parken, materialen, vergrijzing, water, objecten, ruimtelijke structuur en spelen. Meer informatie hierover? Zie: http://beterbuitenmetwaterpas.nl/werkvelden/

Leefstijlen workshop in het Archeon

Leefstijlen, waar denk je aan? Een mooie auto? Mooi in pak? Of juist doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg?  Hierover hebben we een workshop gehouden voor de gemeente Westland in het Archeon. En wat is nou leuker om terug te gaan in de geschiedenis om te bekijken hoe de mens toen leefde. Zo kan je de Prehistorie bekijken, de Romeinse tijd beleven en de Middeleeuwen ontdekken. Een betere plek om het over leefstijlen te hebben bestaat er niet!

Workshop Archeon

Back to the Future

Op 13 november zijn wij door de gemeente Westland uitgenodigd om een workshop te houden in het Archeon. Waar zij een heel apart en passend thema hebben bedacht, namelijk Back to the Future. Bij aankomst zijn wij vriendelijk onthaald in een Romeinse herberg met een koffie en een lekkere muffin. Nadat we de koffie en de muffin hadden opgegeten zijn we naar onze zaal gegaan om de workshop klaar te zetten. Het was nagenoeg geen normale zaal, maar een echt Middeleeuws klooster wat indrukwekkender was dan we dachten. Vervolgens was het onze taak om de medewerkers van de gemeente Westland door middel van een pitch te overtuigen om onze workshop te volgen. Wat nog best wel pittig was om tegen bijna tweehonderd mensen te pitchen.

Leefstijlen

En toen was het onze taak om een heel interessante workshop te houden over leefstijlen. Deze workshop is onderverdeeld in drie rondes. Waar de medewerkers van de gemeente Westland informatie kregen over de leefstijlen en konden knutselen aan de leefstijlen moodboard. Uit onze presentatie hebben wij ze geïnformeerd wat de leefstijlen zijn en hoe je hiermee de openbare ruimte beter kan inrichten en beheren. Na de presentatie mochten ze aan de slag met de moodboards van de vier verschillende leefstijlen. Hierbij hadden ze verschillende inrichtingselementen in handen om vervolgens te kijken welke elementen bij welke leefstijlen hoorden. Dit was voor de meeste medewerkers nog best wel een lastige klus, omdat sommige inrichtingselementen raakvlakken hadden met meerdere leefstijlen.

Westlandse druiven

Al met al is iedereen met een blij gezicht en een kleine traan naar een andere workshop gegaan. Dus onze taak voor vandaag was goed gelukt. In de meeste gevallen wilden ze zelfs nog terugkomen voor meer informatie. Het was een geslaagde dag die afgesloten werd met een leuk gedicht en een echt lekkere winter barbecue. Voor ons had de gemeente Westland zelfs nog een extra bedankje door ons echte Westlandse druiven mee te geven en een lekkere wijn.

Heeft uw gemeente ook zin in een workshop over leefstijlen of wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden binnen uw gemeente.
Bel hiervoor Ruud van Eck 06 41 56 10 78 of stuur een mail naar beterbuiten@waterpas.nl

Een podium voor expressie

20150819_111431    20150819_111443

En wanneer heeft u voor het laatst uw talent in het openbaar laten zien? Jezelf durven te uitten is niet iets dat iedereen snel doet. Kijkend naar de leefstijlen dan zien we dat vooral de rode leefstijl het waardeert als de openbare ruimte een podium biedt voor expressie waarmee men zich kan onderscheiden van de mensen massa en men de eigen individuele kwaliteiten kan tonen!