#1 Leefstijlgericht beheren van de openbare ruimte

LeefstijlindeopenbareruimteI

We beginnen bij het begin. SmartAgent ontwikkelde een leefstijlmodel, waarin vier leefstijlgroepen worden onderscheiden. Communicatiebureau Buhrs ontwikkelde op basis hiervan een leefstijlgeoriënteerde communicatiestrategie. Waterpas voegde daar specialistische kennis over de openbare ruimte aan toe. Wat krijg je dan? Beter Buiten! Een praktijkgerichte methodiek waarin de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte worden afgestemd op de leefstijl van de bewoners. Dit resulteert in koste efficiënt beleid en een hogere tevredenheid.

 

model 1
De vier leefstijlen uit het BSR model

Werkt dat? Dat …eh.. hoe heet het ook alweer…Beter Buiten?
In de zomer van 2014 heeft Waterpas in samenwerking met SmartAgent een kwantitatief onderzoek u


itgezet, waarin respondenten gevraagd werd hun beheerverwachting aan te geven. In andere woorden: ‘Welke vorm van beheer spreekt u het meest aan?’. De beelden die hierbij gepresenteerd werden, zijn afkomstig uit de CROW methodiek en zijn onderverdeeld in drie categorieën: objecten, groenvoorzieningen en verharding.

crow

Uit de antwoorden van de respondenten bleek dat er samenhang bestaat tussen de leefstijl van de respondent en zijn wensen ten aanzien van het beheer en de inrichting van de openbare ruimte.

De rode groep, die vaak gezien wordt als creatief en dynamisch, bleek het meest tolerant ten aanzien van zwerfvuil, graffiti en beplakking.

Voor de blauwe groep, getypeerd door een zakelijke instelling en behoefte aan controle, was zwerfvuil juist een groot bezwaar: afval naast de container of overvolle prullenbakken worden gezien als onacceptabel. Ook een goede staat van stoepen en wegen wordt door de blauwe groep als zeer belangrijk ervaren, evenals bij de groene groep.

Resultaten Verrassend? Of logisch?
Hoewel het uitganspunt ‘heel en veilig’ uiteraard gewaarborgd dient te worden, blijkt uit ons onderzoek dat er een grote diversiteit bestaat in de beheerverwachtingen van de vier leefstijlgroepen. Het afstemmen van beheer op de leefstijl van gebruikers leidt daarmee tot een hogere tevredenheid en een efficiënte inzet van het beheerbudget.

Tot zo ver onze introductie op leefstijlgericht beheer. De volgende twee Dossiers gaan over Inrichting en Strategie! Dossier 2 komt eind januari, en dossier 3 half februari op deze blog te staan!