#2 Leefstijlgericht inrichten van de openbare ruimte

LeefstijlindeopenbareruimteII

Steeds vaker wordt ruimtelijk beleid afgestemd op de leefstijl van bewoners en gebruikers. Dit nieuwe perspectief biedt nieuwe kansen, waar we u graag meer over vertellen!

Beter Buiten!
De openbare ruimte is het domein van diverse mensen, met diverse wensen. Maar wanneer is men tevreden? Waar hechten de gebruikers waarde aan? En hoe behouden we de tevredenheid? Om deze vragen te beantwoorden ontwikkelde Waterpas het concept ‘Beter Buiten!’, een methodiek voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, waarbij de leefstijl van de gebruiker het vertrekpunt vormt.

 Een kleurrijk palet

BSRZowel uit kwantitatief onderzoek, als uit de dagelijkse praktijk, blijkt dat de vier leefstijlgroepen (rood, geel, blauw, groen) uiteenlopende voorkeuren hebben ten aanzien van het beheer, het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte.

Met betrekking tot de inrichting geven ‘blauwe’ individuen vaak de voorkeur aan hoogwaardige materialen met een luxe uitstraling. De rode groep stelt creatieve ontwerpen op prijs, die de openbare ruimte een eigenzinnige uitstraling geven. Bij de groene groep staan veiligheid, degelijkheid en functionaliteit voorop. De extraverte en groepsgeoriënteerde gele groep stelt de sociale functie van de openbare ruimte centraal: speeltoestellen, zitelementen en beplanting moeten uitnodigen tot samenkomst en interactie.

Leefstijlen en participatie, hoe werkt dat?
De diversiteit aan voorkeuren vormt onze richtlijn bij de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast kan een participatietraject, toegespitst op de te bereiken leefstijlgroepen, een waardevolle aanvulling vormen. Zo komen we tot een ontwerp dat naadloos aansluit op de wensen en verwachtingen van gebruikers.

In opdracht van woningcorporatie Rijswijk Wonen voerde Waterpas een testcase uit, om de ‘Beter Buiten!’ methode  in de praktijk te toetsen. Uit gegevens van SmartAgent bleek dat de bewoners van het projectgebied een overwegend groene of gele leefstijl hadden. Met behulp van een toolbox werd aan een groep bewoners gevraagd hoe zij hun buurt graag ingericht zouden zien. In lijn met de verwachting gaven deze bewoners de voorkeur aan inrichtingselementen die aansturen op ontmoeting. Ook aan de veiligheid en goede verlichting van de openbare ruimte werd veel waarde gehecht.

dossier2 element 1dossier2 element 2

Geel-groene voorkeuren: Géén gekke, vreemd vormige kunstwerken…. wél bloembakken om samen op te zitten.

Leren van de leefstijl
Een diversiteit aan voorkeuren is geen probleem, maar juist een kans! Beter Buiten biedt daarin concrete handvaten om een juiste diversificatie in de openbare ruimte te bereiken, afgestemd op de wensen en behoeften van gebruikers. Vervolgens kunnen ook de beheerniveaus en beheervormen worden afgestemd op de wensen van de doelgroep.

Een juiste afstemming tussen ruimtegebruik, inrichting en beheer kan daarbij een middel zijn om te komen tot een efficiëntere inzet van het (gemeentelijk) budget. De volgende publicatie in dit dossier gaat daar verder op in, wanneer de mogelijkheden voor strategisch, leefstijlgeoriënteerd beleid in kaart gebracht worden.  

Mocht u meer willen weten over de ‘Beter Buiten!’ methode en de mogelijke toepassingen binnen uw werkgebied, neem gerust contact met ons op. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs