Bewoners zijn toch niet gek!

Bouwend Nederland hield in mei 2014 een conferentie over de stand van zaken in de GWW sector in Nederland. Hierbij kwam het snijden in de uitgave door gemeenten in het beheer van de openbare ruimte uitgebreid aan bod. Is dit een wenselijke ontwikkeling? Worden de bewoners/burgers niet de dupe van het beheren onder een lager kwaliteitsregime?

maatregelen beheer

Data via CROW Levende Stad, 2014

In onderstaande figuur is te zien dat een groot deel van de gemeente 2 of meer niveau’s qua beheer is teruggegaan vanuit de beeldsytematiek van het CROW. Hiermee wordt natuurlijk aanzienlijk bespaard, maar hoe zit het met de teruggang van de tevredenheid van de burgers? Stijgt het aantal klachten, want bewoners zijn toch niet gek! En waarom worden andere mogelijkjheden (aanpassen inrichting, participatie in beheer, verminderen hoeveelheid openbaar gebied) zo weinig toegepast?

ambitiniveau

Data via CROW Levende Stad, 2014

Beter Buiten geeft bewoners grip op de uitstraling van hun omgeving!
Waterpas Civiel Adviesbureau heeft hiervoor een tool ontwikkeld met de naam Beter Buiten! Met deze tool kan met behoud van tevredenheid van de bewoners het minimaal gewenste niveau in overleg met de burgers worden bepaald.  Belangrijk element van de aanpak is het gebruik van de systematiek van SmartAgent, de 4 leefstijlen en het samen met de bewoners bepalen van het beheerniveau én de beheervorm, middels bewonersparticipatie.

Belangrijke pluspunten bij het gebruik van de methodiek in combinatie met de leefstijlen zijn:
– elke leefstijl heeft een eigen gewenst beheer niveau
– hierdoor klaagt elke leefstijl over andere zaken
– hiermee kan een gedeferentieeerd beheer regieme ingesteld worden in een gemeente
– waardoor kostenefficient beheert kan worden met behoudt van tevredenheid!

Meten is Weten!
Voorafgaand en na het inplementeren van het nieuwe beheer regime houden we een tevredenheidsenquete onder de bewoners. Met deze gegevens en met het aantal ontvangen klachten in de hand kan het beheer regime op maat gemaakt worden en dat dan ook in overleg met de bewoners. De bewoners hebben binnen de aanpak ‘Beter Buiten’ dan ook een centrale rol.

Zelf heeft Waterpas ook een enquête gehouden onder ca 400 Nederlanders, waarvan 100 van elke leefstijl, aangaande hun wensbeelden ten aanzien van de openbare ruimte. De enquête bevestigt dat de aanpak van Waterpas wel degelijk werkt. Elke leefstijl heeft op het gebied van gebruik, inrichting en beheer van de openbare ruimte een ander wensbeeld, waaraan een ander beheerniveau is gekoppeld en dus een ander kostenplaatje.

Diverse gemeenten gaan op korte termijn aan de slag met onze aanpak. Wil jij ook weten welke kosten jij kunt besparen, of hoe de tevredenheid in jouw gemeente er bijstaat ten aanzien van de openbare ruimte?

Graag komen wij langs om eens nader met elkaar over Beter Buiten te filosoferen en natuurlijk zijn wij benieuwd naar jullie huidige ervaringen met het verlagen van het beheerniveau! Maar let wel, bewoners zijn niet gek, en zonder communicatie en afstemming beheerniveau’s verlagen is naar onze mening niet de wijze waarop de Participatiesamenleving van onze Koning Willem Alexander is bedoeld.