#1 Gebruikswaarden openbare ruimte

Zoveel mensen, zo veel behoeften; gebruikswaarde

1Nederland is het land van de bestemmingsplannen, waarin we gedetailleerd vastleggen welke functies er op een plek thuishoren. Wonen in een woonwijk, werken op een industriegebied en recreëren in de natuur.

Maar een locatie is méér dan zijn toegewezen bestemming. Ieder gebied heeft zijn eigen unieke kwaliteiten. Een goede ontsluiting per openbaar vervoer, nabijheid van het strand, de dynamiek van een stadscentrum of juist de rust van een wandelroute door de natuur. Deze kwaliteiten spreken verschillende doelgroepen aan.

7

De vier leefstijlgroepen uit het BSR model,
zoals ontwikkeld door Smart Agent Market Response

De uitdaging is grip krijgen op de wensen van de doelgroep, zodat de juiste functies zich ontwikkelen op de juiste locaties. Voor wie bouwen we? Voor wie is deze locatie aantrekkelijk? Welke activiteiten passen bij dit gebied?  Leefstijlgericht werken biedt hierbij uitkomst.

Door leefstijlen als uitgangspunt te nemen krijg je als ontwerper of ontwikkelaar grip op de verschillende ruimtelijke behoeften van (potentiële) bewoners, ondernemers of gebruikers. Daarbij geeft het BSR model, zoals ontwikkeld door Smart Agent Market Response, houvast.

Het BSR model onderscheidt vier leefstijlgroepen: rood, geel, blauw en groen. Dat gebeurt aan de hand van sociologische en psychologische waarden. Hieruit ontstaan de vier kwadranten.

Beter Buiten heeft de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd, waarmee de relatie tussen ruimtelijke voorkeuren en de leefstijl in kaart is gebracht. Aangevuld met informatie uit eerder onderzoek kunnen we de relatie tussen individuele leefstijlen en bijbehorende ruimtelijke voorkeuren scherp benoemen.

Zo blijkt dat individuen uit de rode leefstijlgroep vaker een voorkeur hebben voor een dynamische woonlocatie, met onderscheidende architectuur en een diversiteit in zowel functies, bewoners als bebouwing. ´Groene´ individuen geven vaker de voorkeur aan een rustige en overzichtelijke woonomgeving. Er is ruimte om je terug te trekken, en kleinschaligheid leidt tot betrokkenheid bij de buurt.

8 9
Grootschalig, of kleinschalig wonen?

Ook op het vlak van bereikbaarheid lopen de behoeften uiteen. Blauwe individuen, getypeerd als ego gericht en introvert, zijn voor het dagelijks vervoer hoofdzakelijk georiënteerd op de auto. Een parkeerplaats die vanuit de woning goed zichtbaar is of een volledig afsluitbare garage, en een goede ontsluiting vanaf de snelweg zijn voor hen van grote waarde. De rode doelgroep maakt liever gebruik van de fiets en, indien de fiets geen uitkomst biedt, van hoogwaardige vormen van openbaar vervoer (trein, sneltram, metro).

Zo beïnvloeden de ruimtelijke condities en het mogelijke gebruik welke leefstijlen zich aangetrokken voelen tot een locatie.

10  11
Wonen langs de trambaan, of met de auto voor de deur?

Binnen gebiedsontwikkelingen helpt de leefstijlbenadering bij het maken van juiste keuzes, passend bij de doelgroep. Zo kan een optimale combinatie ontstaan tussen de waarden van de locatie en de behoeften van (toekomstige) bewoners.

Hoe bepaalt u de juiste doelgroep binnen nieuwe gebiedsontwikkelingen? Wat zijn uw ervaringen met leefstijl georiënteerde gebiedsontwikkeling? Reacties zijn meer dan welkom, onderaan de pagina.