Nederland als Waterland in gevaar?

regen is fijnDe hemel brak open en een stortvloed van water kwam naar beneden. Ik stond met een groepje medefietsers onder het viaduct te wachten tot de bui was overgetrokken. “Nog vijf minuten, dan is de bui volgens buienradar weer overgetrokken.”: sprak de man in het nette pak die nerveus zijn smartphone bekeek. En inderdaad, na vijf minuten was de regenbui voorbij en konden we met de zon in ons gezicht door de plassen onze weg vervolgen. Mijn gedachten dwaalden af naar de uitgedroogde tuin die ik de avond daarvoor blijkbaar voor niets had gesproeid. Op zulke momenten realiseer ik mij des te meer dat de klimaatverandering niet slechts een academisch verhaal is, we zitten er midden in!

Nederland staat voor enkele grote opgaven op het gebied van de waterhuishouding.
De zeespiegel stijgt, het water komt uit de bergen met steeds grotere hoeveelheden onze kant op, en dan zijn er die buien – die gekenmerkt worden door steeds stevigere pieken en dalen. De wateropgave dichtbij In onze dagelijkse werkzaamheden merken wij dat de wateropgave ook bij onze opdrachtgevers steeds voortvarender wordt opgepakt. Niet alleen technisch, maar de vraag wat deze opgave voor de kwaliteit van onze leefomgeving betekent komt ook steeds sterker naar voren. Als adviseurs bij Waterpas zijn we dagelijks met de ruimtelijke en technische wateropgave bezig en pakken onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hierbij voortvarend op. Het is gelukkig al een geruime tijd gemeengoed om ongescheiden rioleringsstelsels naar (verbeterd) gescheiden stelsels om te zetten en om bijvoorbeeld wadi’s en grasdaken in te zetten om de piekbelasting op het stelsel te reduceren. Er is echter nog winst te behalen in wat deze oplossingen betekenen voor de uitstraling en leefbaarheid van gebieden.

Zoveel mensen, zoveel wensen.
waterplein 2Zo zijn er bevolkingsgroepen die op eigen initiatief hun steentje bijdragen in de waterhuishouding: de idealisten. Tuinen worden niet (volledig) bestraat maar kennen een weelderig begroeiing, watertonnen worden aangeschaft om water op te slaan en grasdaken worden aangelegd om direct bij de bron een waterbuffer te realiseren én tegelijk de warmtehuishouding van de woningen positief te beïnvloeden. Deze groep waardeert vaak oplossingen in de openbare ruimte waarbij de verandering van de seizoenen goed ervaarbaar zijn in de inrichting en ze denken graag mee over de benodigde veranderingen. Grotere groepen bewoners zijn echter minder op individuele basis bezig met de opgave waar we met elkaar voor staan. Juist bij deze groepen is het van belang de dialoog op te starten om er achter te komen waar de gebruikers behoefte aan hebben. Ons inzicht in de manier waarop we met z’n allen met water omgaan is veranderd en heeft daarmee een impact op de inrichting van de buitenruimte. Zo voeren we het water tegenwoordig niet meer zo snel mogelijk af naar het oppervlaktewater maar kijken in eerste instantie hoe we het water kunnen bergen en vertraagd afvoeren.

water op straat

Leefstijlbenadering de oplossing voor maatwerk. 
Het koppelen van de wateropgave aan de wensen voor de inrichting van de openbare ruimte is daarmee een van de uitdagingen waar we voor staan. Tackelen we de wateropgave met een niet zichtbare oplossing als een infiltratie riool? Kan een verbrede speelgoot met een waterval helpen om een waterbuffer te realiseren en kunnen we daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk? Zoveel mensen, zoveel wensen. Laten we vooral zoeken naar hoe we de wateropgave kunnen inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit in de woonomgevingen op maat in ons laag gelegen waterland. Wat zowel technisch, alsook op het gebied van beleving van het inrichtingselement ‘water’, is Nederland in gevaar.

Civiel Adviesbureau Waterpas heeft samen met SmartAgent en bureau Buhrs een methodiek ontwikkeld waarbij de inrichting, het beheer en de wensen van de gebruikers op elkaar worden afgestemd. We analyseren en optimaliseren de waterproblematiek zowel bij nieuwbouwlocaties als bij herstructureringsopgaven. Hierbij dragen we op maat oplossingen aan die zowel de wateropgave tackelen als de tevredenheid bij bewoners verhogen. Zo komen we tot een maximaal resultaat gekoppeld aan een kostenefficiënt beleid voor de openbare ruimte.