Beter Buiten Cursus

Waterpas Civiel Adviesbureau verzorgt: de Beter Buiten Cursus. Deze beproefde Beter Buiten Beter Buiten methodiek legt een relatie tussen 4 leefstijlen uit het BSR model en de inrichting en beheer van de openbare ruimte. Het doel: een openbare ruimte die aansluit op zowel beheervoorkeuren als de inrichtingswensen van verschillende leefstijlgroepen. De methodiek is ontwikkeld in samenwerking met SmartAgent en Bureau Buhrs.

Cursisten maken tijdens workshop kennis met de theoretische basis van het BSR leefstijlmodel en krijgen praktische handvatten toegereikt. Hiermee kunnen zij zowel ‘binnen’, in het strategisch beleid, als ‘buiten’, met concrete ingrepen in het openbaar areaal, aan de slag.

De Beter Buiten methode waarborgt de tevredenheid van gebruikers, door de inrichting en het beheer van openbaar gebied af te stemmen op de leefstijl van de gebruiker. Door de juiste keuzes te maken ten aanzien van inrichting en beheer kan het beheerbudget efficiënter worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan het omvormen van openbaar groen, een diversificatie van beheerniveaus of het uitgeven van openbaar gebied. Uiteraard is ook het actief betrekken van de gebruiker in het beheer van de leefomgeving een kans.

Ben jij ook zoekende naar een maatschappelijk verantwoorde methode voor de ontwikkeling van de openbare ruimte? Heeft u vragen over de relatie tussen (beheer)kosten en tevredenheid? Wij komen graag vrijblijvend bij u langs!

Neem contact op met Willem van der Grinten via grinten@waterpas.nl  of bel naar 010 2657560