Buitenruimte winkelcentrum in een nieuw jasje!

Het Pier Pander Plein vormt één van de entrees van het winkelcentrum de Scholver. Momenteel heeft het plein een kale en grijze uitstraling dat niet veel bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van winkelcentrum. Ook worden bepaalde routes naar het winkelcentrum als sociaal onveilig ervaren. Ondanks de huidige situatie zijn er volop kansen om het plein op het gebied van de inrichting aantrekkelijker te maken voor bezoekers en bewoners van het gebied.

IMG_4414 IMG_4423

Waterpas pakt in samenwerking met Plein 06 dit project op. De eerste prioriteit is de opwaardering van het Pier Pander Plein. Uit eerder gesprekken is gebleken om vooral niet meteen uitvoeringsgericht het ontwerp te realiseren, maar om de opgave breder te bekijken en deze drie op drie schaalniveaus (wijk, buurt, winkelcentrum) te onderzoeken en te definiëren. Daarnaast is het van belang om omwonenden en andere stakeholders uit het gebied te betrekken bij het ontwerp van het plein. Dit doen wij door Co-creatie sessies te organiseren waarbij we participatie tools en de communicatie naar de doelgroepen baseren op de wensen, behoeftes en verwachtingen van de leefstijl uit het gebied.

Tijdens deze sessies zetten wij onze buitenruimte toolbox in. Deze toolbox is opgebouwd uit verschillende categorieën met daarin inrichtingselementen. Deze inrichtingselementen zullen wij op basis van de ambitie van het plein, het budget en de wensen van de leefstijlen invullen. Tijdens de co-creatie avonden kunnen bewoners aan de hand van deze inrichtingselementen hun eigen ontwerp bedenken. Om niet het budget te overschrijden koppelen wij aan alle inrichtingselementen credit punten. Iedere groep bewoners krijgt een nader te bepalen hoeveelheid aan credit punten. Bij het kiezen van de inrichtingselementen uit de Toolbox moeten de bewoners groepen hun punten inleveren. De grote meerwaarde hiervan is dat we meteen kunnen zien waar de prioriteiten liggen op het gebied van de inrichting van het plein, we niet de risico lopen dat het budget overschreden wordt en we een ontwerp hebben waarin de bewoners zich gehoord voelen.