Kleurrijke woonmilieus

Kleurrijke_woonmilieus 1.1Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat geldt zeker wanneer het op wonen en de woonomgeving aankomt. Om tegemoet te komen aan de diversiteit aan woonwensen, woonbelevingen en woonbehoeften wordt sinds enkele decennia gewerkt met ‘woonmilieu benaderingen’. Door te spelen met verschillende ingrediënten – waaronder locatie, woningtype, verkavelingsstructuur, dichtheid en uitstraling – realiseren we een divers aanbod op de woningmarkt.

Maar welk woonmilieu past bij welke doelgroep? Naast ‘standaard’ demografische factoren als leeftijd en huishoudensamenstelling, spelen ook ‘zachtere’ aspecten een rol bij de keuze voor een woonmilieu. Bijvoorbeeld de individuele belevingswereld die gevormd wordt door een diversiteit aan waarden en behoeften. Deze belevingswereld vatten wij bij Beter Buiten onder de noemer ‘leefstijl’. We werken met vier leefstijlgroepen (rood,geel,blauw,groen), zoals die voortkomen uit het BSR model, ontwikkeld door SmartAgent.

BSR

De vier leefstijlgroepen uit het BSR model, zoals ontwikkeld door SmartAgent
(Bron: Reitsema, 2006)

Het model oogt misschien wat ingewikkeld, maar het principe is eenvoudig: extroverte, groepsgerichte individuen (geel) hebben over het algemeen veel behoefte aan contact met vrienden en buren. Ze kiezen vaak voor woonerf structuren, woningen die contact hebben met de straat, en kinderrijke buurten. Ego gerichte, introverte individuen (blauw) richten zich bijvoorbeeld meer op hun eigen netwerk en hun eigen ambities. Zij kiezen vaker voor een woning ‘op stand’, met veel comfort, een luxueuze uitstraling en voldoende privacy.

Leefstijlgerichte woonmilieu ontwikkeling draagt zo bij aan het bepalen van de ingrediënten die benodigd zijn om groepen een passende plek te bieden. Een plek waar je je echt thuis voelt, waar je trots op bent. Dat is ons streven.

Eén van de projecten waarbij we dit in de praktijk brengen is de Uithofslaan te Den Haag. Samen met EraContour onderzoeken wij voor deze nieuwbouwlocatie welke ingrediënten er bij het woonmilieu en de leefstijlen passen. We inventariseren de locatie, de verkaveling, de technische haalbaarheid, de toe te passen materialen en hoe de groene ambitie gerealiseerd kan worden. Zo ‘bereiden’ we een uniek woonmilieu, passend bij de leefstijl van de doelgroep. Onderstaand beeld geeft de eerste impressie weer van deze bijzondere ontwikkeling.

Impressie uithofslaan

Schetsmatige Impressie Uithofslaan (bron: Waterpas/EraContour)

Meer weten over leefstijlgerichte woonmilieu ontwikkelingen? Mail: beterbuiten@waterpas.nl