Moestuin voor Max

Op initiatief van Max, bewoner van de Muziekbuurt, en met hulp van Rijswijk Wonen en Welzijn Rijswijk, ontwikkelden Waterpas en Plein06 een prachtige moestuin! In het kader van “verbouw voedsel dicht bij waar het gegeten wordt” kwam deze bewoner op het idee om in de gemeenschappelijke achtertuin van de portiekflat waar hij woont, een moestuin aan te leggen. Waterpas Civiel Adviesbureau verzorgde met partners de voorbereiding en uitvoering. Dat is wat wij noemen: Beter Buiten!

Plek voor ontmoeting: Het is een moderne moestuin geworden, waar bewoners hun eigen groente en fruit kunnen verbouwen. Een plek waar buren elkaar ontmoeten en samen bezig kunnen zijn. Dat is goed voor de sociale samenhang in de buurt en het zorgt ervoor dat mensen betrokken raken bij hun woonomgeving. De ‘gele’ leefstijl komt hier goed tot zijn recht!

Van idee naar uitwerking
Het plan heeft vormgekregen tijdens participatie bijeenkomsten. Onder de deskundige begeleiding van Waterpas, Plein 06 en Graphorn werd het ontwerp voor de moestuin gemaakt. De moestuin bestaat uit een grote cirkel, verdeeld in tien punten. Iedere deelnemer gaat één punt als moestuin gebruiken.

Participatie Samenleving Waterpas Max Moestuin

Welzijn Rijswijk heeft aangeboden om tuingereedschap en/of tuinmeubilair te schenken. Met elkaar zijn er afspraken gemaakt over het beheer en het onderhoud van de moestuin. Zo is er afgesproken dat er tijdig onkruid wordt verwijderd en dat er geen bomen in de tuintjes worden geplant die te veel ruimte in beslag nemen en schaduw veroorzaken. Ook zijn er afspraken gemaakt om eventuele overlast voor omwonenden te voorkomen. Inmiddels zijn de moestuinen aan de deelnemers in beheer gegeven en zijn de eerste plantjes en zaadjes geplant.

Zo zie je maar weer: Samen bereiken we een Betere Buitenruimte!