Quick Scan, Quick Wins

Soms wil je snel resultaat. Omdat er grote problemen spelen, of omdat je een ambitieus doel gesteld hebt. Juist kleine ingrepen kunnen daarin een grote bijdragen leveren.

In opdracht van een Amsterdamse Woningbouwcorporatie voerde Beter Buiten drie Quickscans uit: Korte analyses van de ruimtelijke inrichting, het ruimtegebruik en het beheerniveau, in relatie tot de leefstijl van bewoners. De drie wijken die wij analyseerden kennen ieder hun eigen problemen, maar vooral ook hun eigen kansen. Die worden door middel van deze Quick Scan geïdentificeerd.

Uit de Quick Scan volgen de Quick wins: Maatregelen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, en die ‘altijd goed’ zijn. Ze conflicteren niet met toekomstig beleid, maar dragen wél direct bij aan de leefbaarheid en de tevredenheid in een wijk. De leefstijl van de gebruikers vormt hierbij het uitgangspunt, zodat het resultaat optimaal aansluit op de wensen en behoeften van de gebruiker.

Kent u wijken waar men even ‘de weg kwijt is’? Waar inrichting en beheer niet goed op elkaar aansluiten? Of waar het aantal klachten van bewoners jaarlijks blijft toenemen? Onze Quick Scan biedt handvatten om verder te komen!

beterbuiten

 Onze missie