Rijswijk Wonen

In samenwerking met Plein 06 en woningcorporatie Rijswijk Wonen organiseerde Waterpas een bewonersavond georganiseerd voor de bewoners van de Plataanstraat en Abeelstraat. De buitenruimte voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en hierbij waren de inrichtingselementen en de uitstraling van de straten sterk verouderd.

Een mooie uitdaging voor het Beter Buiten team om hiervoor een oplossing te vinden!

Participatie
Het goed luisteren naar de wensen van de bewoners en op gelijkwaardig niveau communiceren tijdens participatietrajecten staat centraal bij onze Beter Buiten aanpak. Daarbij stemmen we het participatietraject af op de leefstijl van de bewoners, zodat iedereen zich gehoord voelt 🙂

Toolbox
Participatie wordt leuker én makkelijker als het op een speelse, beeldende manier wordt vormgegeven. Daarom werken wij met de Beter Buiten toolbox: een set van tekeningen en beelden waarmee bewoners vorm geven aan hun wensen. Maar: voor niets gaat de zon op! Daarom koppelen we credits aan alle inrichtingselementen. Per straat kunnen 30 credits worden ingezet. Hoe, wat waar? Dat bepalen de bewoners, met hulp van onze adviseurs.

toolbox 1 toolbox 2