Groener = gezonder? Deel 2

Ik ben bezig met een ontdekkingstocht door de (semi) wetenschappelijke literatuur, op zoek naar het antwoord op de volgende vraag: leidt een groenere stad tot gezondere mensen?

Volgens het rapport Groen, gezond en productief, opgesteld door KPMG, resulteert een groenere omgeving in minder depressies en een verminderde kans op obesitas, met lagere kosten voor zorg en ziekteverzuim tot gevolg.

De wetenschappers stellen dat de gezondheidseffecten op twee terreinen heel duidelijk zijn. Zo zou een toename in groen in de wijk leiden tot minder depressies en angststoornissen bij bewoners. Ten tweede helpt meer groen bij de preventie van overgewicht (onder andere in relatie tot diabetes).

spelen gras

Continue reading

Wie behaagt de haag?

figuurtje openbare ruimte

Veel gemeenten worstelen met een bezuinigingsopgave in de openbare ruimte. Om de kosten te verlagen zijn er een aantal opties:

  • Het uitgeven van openbaar gebied (verkleinen openbare ruimte);
  • Het verlagen van de beheerniveaus;
  • Het aanpassen van de inrichting;
  • Het introduceren van participatievormen in beheer.

Het aanpassen van de inrichting kan op vele manieren: minder objecten, andere beplantingsvormen, onderhoudsarme objecten of spelen met de ratio groen-verharding. Voor de hand ligt het verwijderen van intensief beheerde elementen, zoals hagen en heesters. Eerder bleek uit onderzoek van Beter Buiten al dat minder dan 10% van onze respondenten heesters waardeert in de openbare ruimte. Dus: Weg ermee?! (…)

hagen 1 hagen 2

Continue reading

Groener = gezonder?

community-garden-introOpenbare ruimte in relatie tot gezondheid is een dankbaar onderwerp voor ontwerpers, wetenschappers en diverse adviesbureaus. Maar wat weten we ‘echt’ over de effecten van (groene) ruimte op gezondheid en welzijn? Ik besloot me daar de komende weken in te gaan verdiepen. Eerste stap op mijn verkenningstocht: deze interessante summary van landschapsarchitect  Betsy Severtsen, die een kort overzicht geeft van een aantal conclusies uit wetenschappelijke publicaties.

Stof tot nadenken en een mooi startpunt! Ik hou jullie op de hoogte 🙂