Materialen

materialenDe inrichting van de openbare ruimte, in relatie tot het gebruik én het beheer, staat centraal bij Beter Buiten. Eén van de thema’s waar wij ons op richten is het materiaalgebruik binnen stedenbouwkundig ontwerp.

Uit ons eigen onderzoek naar ruimtelijke voorkeuren blijkt dat verschillende leefstijlgroepen uiteenlopende voorkeuren hebben met het oog op materiaalgebruik in de openbare ruimte. Zo geeft de groene doelgroep de voorkeur aan eenvoudige, degelijke materialen, terwijl de blauwe doelgroep liever hoogwaardige materialen ziet.

Het grootste contrast is te zien tussen de ‘groepsgeoriënteerde’ doelgroepen (geel en groen) en de ‘ego georiënteerde’ doelgroepen (rood en blauw). De ego georiënteerde individuen kiezen vaker voor uitgesproken materialen met een bijzondere uitstraling, waar de groepsgeoriënteerde groepen eerder tevreden zijn met standaard oplossingen.

Op basis van ons onderzoek stemmen wij het materiaalgebruik in de buitenruimte af op de wensen en behoeften van de doelgroep. Een optimale balans tussen vastgoed en buitenruimte is daarbij van groot belang, waarbij vorm en functie elkaar moeten versterken. Hoe dat eruit ziet onderstaand diagram geeft een impressie. diagram materialen