Recreatie

De  buitenruimte is de plaats om nieuwe energie op te doen, te ontladen en ontspannen en je zinnen te verzetten. Hoe doe je dat? Simpel, door een vorm van vrijetijdsbesteding op te zoeken die bij je past.

Dit kan door te recreëren in de buitenruimte, samen of alleen. Voor een optimale beleving van vrijetijdsbesteding die past bij de juiste leefstijl, dient de buitenruimte in balans worden gebracht. Dit kan variëren van kleine ingrepen op korte termijn tot strategische programma’s voor de (middel)lange termijn.

Hiervoor maken we gebruik van 3 dimensies:

1. Gebruikswaarde ~ welke functies zijn aanwezig/ ontbreken?

2. Toekomstwaarde ~ waar liggen kansen/ transities?

3. Belevingswaarde ~ hoe ervaren gebruikers de buitenruimte?

Elke leefstijl heeft zijn eigen waarde voor elke dimensie. Door inrichting en beheer op het gebruik af te stemmen wordt de belevingswaarde voor deze leefstijl vergroot en draagt dit bij een effectievere inzet van het beschikbare budget.

sportende-leefstijlen