Recreatie

Verhoog het rendement van uw recreatie areaal, met een nieuwe blik op exploitatie & beheer.

ouderen mensen-in-bos

kajak bos

Het Nederlands landschap biedt ruimte aan natuur, bosbouw, recreatie en vele andere functies. De beleving van deze gebieden is voor iedereen anders.

Het landschap kun je bekijken, maar ook ontdekken, voelen, bewonderen of doorgronden. Wil je op safari in eigen land, of voel je je meer op je gemak van een afstandje?

koe verrekijkert

Met toepassing van het BSR model helpt Beter Buiten om de ruimtelijke functie af te stemmen op de leefstijl van de (beoogde) gebruikers.

Visies op een functie
Vanuit de BSR methodiek kun je met verschillende ‘leefstijlbrillen’ naar dezelfde functie kijken. Neem bijvoorbeeld een boswandeling.

De ‘rode’ leefstijlbril ziet een avontuurlijk pad, waar je kunt verdwalen en eigenwijs van de gebaande paden afwijkt. De ‘groene’ bril schetst een rustige tocht, met mooie uitzichtpunten over veilige en helder gemarkeerde paden. Kortom: functionaliteit alleen is niet genoeg, juist de beleving maakt het verschil!

hoog-gras

Buitenruimte in balans
Inrichting, beheer en gebruik. Dat zijn de drie pijlers waar Beter Buiten op bouwt. Daarin komt onze technische kennis ten aanzien van groenbeheer samen met onze sociaal ruimtelijke leefstijlexpertise.

Door in te spelen op de leefstijl gerelateerde behoeften van de doelgroep creëren we gebieden met een bijzondere gebruiks- en belevingswaarde.

Door de inrichting en beheer van groengebieden op elkaar af te stemmen wordt het budget efficiënter ingezet.

Inrichting_gebruik_beheer1

Leefstijl als leidraad
In samenwerking met onderzoeksbureau SAMR beschikken wij over een uitgebreid assortiment GIS data, waarmee we de verschillende leefstijlgroepen binnen Nederland in kaart brengen.

Vervolgens analyseren we het areaal en de omliggende gebieden. Dat doen we vanuit drie dimensies:

  • Gebruikswaarde (welke functies zijn aanwezig, welke functies ontbreken?)
  • Toekomstwaarde (waar liggen er kansen, welke transities voorzien we?)
  • Belevingswaarde (hoe beleeft men een gebied, wie voelt zicht hier thuis, en wie niet?)

 Beheer maakt het verschil
Bijzondere plekken vragen om bijzonder beheer, waarbij kan worden gedifferentieerd in intensieve en extensieve beheervormen. De juiste keuzes leiden hierbij tot een toename van zowel natuurlijke waarden in een gebied, als de belevingswaarde voor bezoekers.

Leefstijlgericht werken biedt extra handvatten om de juiste keuzes te maken;  waar ‘rood’ plezier haalt uit spannende paadjes met modderplassen, zal blauw juist strakke fietspaden en schone bankjes waarderen.

Bewust kiezen voor alternatieve beheervormen vergroot de belevingswaarde van een gebied en draagt bij aan een effectieve inzet van het beschikbare budget.

tabel

Exploitatie & rendement
Tegenover beheerkosten van het areaal, staan de opbrengsten van exploitatie. Passende voorzieningen, die tegemoetkomen aan de vraag van de doelgroep, genereren inkomsten die kunnen leiden tot nieuwe investeringen. Onze leefstijlbenadering werpt een nieuwe blik op recreatie, horeca, educatie en sport.

De juiste voorzieningen voor de juiste doelgroep op de juiste plek: dat is Beter Buiten.

Over tot actie!
Aan de hand van de BSR profielen zet Beter Buiten ontwikkelingen in gang die de  juiste doelgroep raken.

Variërend van kleine ingrepen op de korte termijn (quick wins) tot strategische programma’s voor de (middel)lange termijn.

Zo brengen we de buitenruime in balans, en creëren we een waardevolle beleving voor bezoekers, ontdekkers,  avonturiers, passanten, rustzoekers en alle anderen die genieten van de ruimte die Nederland te bieden heeft.

sportende leefstijlen