Ruimtelijke structuur

Ruimtelijke structuurWoonerfwijken, modernistische hoogbouwwijken, middeleeuwse stadswijken en historische lintdorpen. Het Nederlandse landschap kent uiteenlopende ruimtelijke structuren, waarbij zowel de oriëntatie van de woningen als de functie van de openbare ruimte verschillen.

Van hofjes, waarbij de woningen georiënteerd zijn op een gezamenlijk binnenterrein en de openbare ruimte aanstuurt op sociale interactie, tot hoogbouw van 20 verdiepingen, waarbij het maaiveld anoniem aanvoelt.

Er bestaat een relatie tussen de leefstijlen uit het BSR model, gebaseerd op sociologische en psychologische waarden, en de voorkeur voorkeuren ten aanzien van ruimtelijke structuren. Zo geven gele individuen vaker de voorkeur aan een structuur die aanstuurt op gezamenlijkheid en contact met de buurt, terwijl groene individuen vaker kiezen voor privacy en rust in- en rondom de woning. De blauwe doelgroep heeft een sterke voorkeur voor woningen met een groot eigen domein, waarbij er een duidelijke scheiding bestaat tussen privé en openbaar.

Hoe dit in de praktijk tot uiting kan komen? Door de diversiteit in verkavelingsstructuren te vergroten en een relatie te leggen tussen het ontwerp van de woning, de grootte van de kavel en de inrichting van de openbare ruimte. Onderstaand diagram geeft een impressie van de mogelijkheden.

diagram structuur