Vergrijzing

VergrijzingHoe bieden we ouderen de kans om langer thuis te blijven wonen, in hun vertrouwde buurt, in de nabijheid van buren en
kennissen? Door aanpassingen te maken aan het vastgoed, én de openbare ruimte.

Wanneer bewoners ouder worden zijn aanpassingen noodzakelijk om hun mobiliteit binnen de wijk te borgen, denk aan verlaagde trottoirbanden en hellingbanen bij verhoogde entrees. Maar ook sociale aspecten kunnen een plek krijgen in de openbare ruimte.

Zo is de ‘beweegtuin’ niet alleen een plaats voor fysieke oefening, maar ook een kans om contact te maken met generatiegenoten én de kinderen die afkomen op deze speelse inrichtingsvorm.

Leefstijlgericht werken biedt sturing bij het omvormen van de openbare ruimte. Daarbij staat de diversiteit in wensen van de gebruiker centraal. Hoe wij dat voor ons zien? Dat zie je in onderstaand diagram.

Diagram vergrijzing