Water

waterWaterelementen in de openbare ruimte zijn nuttig, bijvoorbeeld om regenwater te bergen, maar het kan ook leuk, mooi, interessant of educatief zijn! Het thema ‘water’ staat hoog op de agenda bij rijksoverheid, provincies, gemeente, én bij Beter Buiten.

Ook binnen de wateropgave kan leefstijlgericht werken sturing bieden. Bijvoorbeeld in de keuze tussen zichtbare berging, zoals een wadi of een waterplein, en onzichtbare oplossingen, in de vorm van infiltratiekratten. Afhankelijk van de bewonersbehoefte en de bergingsbehoefte kan water worden ingezet als waardevol element in de openbare ruimte

Onderstaand model geeft een beeld van kansen voor water in de openbare ruimte, waarbij de diversiteit aan leefstijlen resulteert in een breed scala aan oplossingen. Onderstaand diagram geeft per leefstijlkleur een impressie van de mogelijkheden.

Diagram Water

Meer over water? klik hier!